Netwerken en events

Netwerkbijeenkomsten

De netwerkbijeenkomsten binnen FHI variëren in vorm en groepssamenstelling.  De jaarlijkse managementsessie met een bekende spreker is voor alle leden van de branches en is breed qua opzet en thema. Terwijl er ook heel gerichte netwerkbijeenkomsten zijn, die bijvoorbeeld een inkijkje bij een klant bieden of gekoppeld zijn aan een overleg voor een event.

Een impressie van de eerder door FHI georganiseerde managementsessies/ledennetwerkbijeenkomsten vindt u hieronder:

 

Federatiecongres

Elk voorjaar, in april, organiseert FHI haar federatiecongres in Den Haag. In dit congres ontmoeten lidbedrijven politici en andere stakeholders rond een actueel thema. Zie hieronder een overzicht van de thema’s en programma’s van de afgelopen jaren.

Federatiecongres 2018 Leven in de Cyberworld, onze avonturentocht tussen valkuilen
Federatiecongres 2017 Bots, Robots, Blockchain
Federatiecongres 2016 De stuwende kracht van kennis
Federatiecongres 2015 Mens en technologie, bedreiging of zegen en kans?
Federatiecongres 2014 Meer met minder
Federatiecongres 2013 Wat doen Duitsland beter dan Nederland?
Federatiecongres 2012 Wie trekt wie in en uit de recessie?

 

Events

De FHI-branches realiseren een groeiend aantal thematische en technische events, waarin groepen leden hun technologie presenteren aan geselecteerde marktpartijen. De events zijn vaak eendaagse evenementen waarbij kennisdeling door lezingen én contact met leveranciers via de stands belangrijke onderdelen zijn.

Klik hier voor een actueel overzicht van events en netwerkbijeenkomsten.