Aanbestedingsrecht voor pro’s


Aanbestedingsrecht voor pro’s

Tijdens de workshop Aanbesteden: een onduidelijk bestek. Wat nu? heeft u al kennis kunnen nemen van de basisbeginselen van het aanbestedingsrecht. In deze verdiepingsworkshop gaat advocaat Bob van der Kamp dieper in op het aanbestedingsproces, zodat u meer handvatten heeft voor het daadwerkelijk zelf toepassen van die kennis om succesvoller in te schrijven op aanbestedingen.

Aanbestedingen zijn bedoeld om de mededinging te bevorderen en de beste aanbieder/het beste aanbod te selecteren. Hierbij dient de aanbestedende dienst de beginselen objectiviteit, gelijkheid, transparantie en proportionaliteit in acht te nemen en voorts te handelen conform alle overige bepalingen uit de aanbesteding en gids proportionaliteit. Alle goeie bedoelingen van de wetgever ten spijt, blijkt het nogal eens fout te gaan in het aanbestedingsproces.

Tijdens de workshop wordt veelvuldig verwezen naar de aanbestedingswet, de gids Proportionaliteit en relevante jurisprudentie. Na afloop van de workshop bent u beter in staat om succesvoller aan te besteden en weet u wat u kunt doen bij onregelmatigheden in een aanbesteding.

Doelgroep:
Directeuren en eindverantwoordelijken, medewerkers verkoop en inkoop, tendermanagers en verder iedereen die in de praktijk met openbare aanbestedingen te maken heeft. Voor het volgen van de workshop is het hebben van basiskennis en enige praktijkervaring op het gebied van aanbesteden gewenst.

Datum, plaats en locatie:
14 januari 2020 FHI, Leusderend 12, 3830 AK Leusden

Op 3 december 2019 wordt een basisworkshop georganiseerd met de titel ‘De basis van het aanbestedingsrecht’.

Aanmelden en kosten:
De kosten bedragen €160,- exclusief btw per persoon voor leden van FHI of MinacNed. Voor niet-leden €320,- exclusief btw per persoon. Aanmelden kan via de www.fhi.nl

Programma

12.00 uur Ontvangst met lunch
12.30 uur Deel 1

 • Aanbestedingsrichtlijnen en procedures
 • (Ontoelaatbare) uitsluitingsgronden
 • Clusteren/splitsen
 • Weten wat een marktconsultatie is en hoe dit werkt

14.00 uur Pauze
14.15 uur Deel 2

 • Wezenlijke wijziging
 • Nota van Inlichtingen
 • Gunnings- en selectiecriteria
 • Werking beoordelingssystematiek

15.15 uur Pauze
15.45 uur Deel 3

 • Belangenverstrengeling
 • Rechtsmiddelen
 • Jurisprudentie

16.45 uur Vragen, afsluitende borrel

De onderwerpen worden pragmatisch ingestoken en gezien door de bril van de inschrijver. Er is voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen en vooral uw verwachtingen door via het registratieformulier.

Spreker:
Bob van der Kamp, advocaat bij Lexsigma
T: (020) 020-8940700 | W: www.lexsigma.nl| E: bob.vanderkamp@lexsigma.nl

Bob van der kamp is advocaat sinds 1998. Na zijn rechten- en economiestudie in Londen en Utrecht werkte hij jarenlang in de internationale advocatuur en management consultancy. Daarin ontwikkelde hij een focus op de zorg en perifere markten. Bob is gespecialiseerd in advideren en procerderen over de volgende onderwerpen:

 • Contractenrecht
 • Ondernemingsrecht (aandeelhoudersgeschillen, aandeelhouderscontracten, maatschaps- en
 • VOF-contracten, bestuurdersaansprakelijkheid, reorganisatie en herstructurering, management buy outs)
 • Aanbestedingsrecht (beoordelen, opstellen bestek, aanbestedingsprocedure, begeleiding voor inschrijving (bijv. vragen stellen), entameren en voeren van kort geding
 • Financiering en bekostiging van zorg (w.o. medische hulpmiddelen)
 • Governance vraagstukken (inrichting PPS (zorg) netwerken)