Aanbestedingsrecht voor pro’s

 

Tijdens de workshop Aanbesteden: een onduidelijk bestek. Wat nu? heeft u al kennis kunnen nemen van de basisbeginselen van het aanbestedingsrecht. In deze verdiepingsworkshop gaat advocaat Frank Meijers dieper in op het aanbestedingsproces, zodat u meer handvatten heeft voor het daadwerkelijk zelf toepassen van die kennis om succesvoller in te schrijven op aanbestedingen.

Aanbestedingen zijn bedoeld om de mededinging te bevorderen en de beste aanbieder/het beste aanbod te selecteren. Hierbij dient de aanbestedende dienst de beginselen objectiviteit, gelijkheid, transparantie en proportionaliteit in acht te nemen en voorts te handelen conform alle overige bepalingen uit de aanbesteding en gids proportionaliteit. Alle goeie bedoelingen van de wetgever ten spijt, blijkt het nogal eens fout te gaan in het aanbestedingsproces.

Tijdens de workshop wordt veelvuldig verwezen naar de aanbestedingswet, de gids Proportionaliteit en relevante jurisprudentie. Na afloop van de workshop bent u beter in staat om succesvoller aan te besteden en weet u wat u kunt doen bij onregelmatigheden in een aanbesteding.

Doelgroep

Directeuren en eindverantwoordelijken, medewerkers verkoop en inkoop, tendermanagers en verder iedereen die in de praktijk met openbare aanbestedingen te maken heeft. Voor het volgen van de workshop is het hebben van basiskennis en enige praktijkervaring op het gebied van aanbesteden gewenst.
Op 29 januari wordt de basisworkshop over aanbesteden aangeboden.

Programma

12.00 uur Ontvangst met lunch

12.30 uur Deel 1

 • Aanbestedingsrichtlijnen en procedures
 • (Ontoelaatbare) uitsluitingsgronden
 • Clusteren/splitsen
 • Weten wat een marktconsultatie is en hoe dit werkt

14.00 uur Pauze

14.15 uur Deel 2

 • Wezenlijke wijziging
 • Nota van Inlichtingen
 • Gunnings- en selectiecriteria
 • Werking beoordelingssystematiek

15.15 uur Pauze

15.45 uur Deel 3

 • Belangenverstrengeling
 • Rechtsmiddelen
 • Jurisprudentie

16.45 uur Vragen, afsluitende borrel

Frank Meijers

T: (020) 820 26 23 | W: www.flexadvocaten.nl| E: meijers@flexadvocaten.nl

Mr. Ing. Frank H.G. Meijers MBA begon zijn loopbaan als ingenieur binnen de industriële automatisering en werkte voor vele grote ingenieursbureaus in de procesindustrie. Hierna werkte Frank als verkoper en later als directeur en mede-eigenaar bij een van de grootste leveranciers van industriële sensoren in Nederland. Frank startte verder als co-founder een onderneming, gericht op industriële draadloze datacommunicatie en telemetrie en was co-founder van een onderneming gespecialiseerd in betalingsverkeer. Tegenwoordig is Frank advocaat, verbonden aan Flexadvocaten en gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, contractenrecht, intellectueel eigendom en aanbestedingsrecht. Daarnaast is Frank gerechtelijk- en partijdeskundige op het gebied van procesautomatisering. Frank spreekt de taal van de ondernemer, maar ook van de techneut, de verkoper en de financiële manager.

Aanmelden en kosten

De kosten bedragen €160,- exclusief btw per persoon voor leden van FHI of MinacNed. Voor niet-leden €320,- exclusief btw per persoon.