Agentuur en distributie overeenkomsten


Praktijkworkshop over agentuur en distributie in de technologiebranches

Tijdens de workshop leren we de do’s en don’ts van de veel gebruikte agentuurovereenkomst en distributieovereenkomst. Wat zijn het voor type overeenkomsten en waar moet je op letten als je hier in de praktijk mee werkt?

De agentuurovereenkomst is een overeenkomst gesloten met een persoon of bedrijf waarin is bepaald dat die partij voor de opdrachtgever producten en/of diensten verkoopt en daarvoor in ruil een provisie ontvangt. Geen vaste betalingsverplichtingen dus! Maar wat ‘betaalt’ de opdrachtgever voor deze vrijheid? Welke rechten geeft de wet aan de agent en welke andere onderwerpen kan je allemaal contractueel regelen?

Zodra de samenwerking verder gaat als bemiddeling en de andere partij daadwerkelijk jouw producten verkoopt en levert (of jij koopt en levert), leg je de samenwerkingsafspraken neer in een distributieovereenkomst. Het is belangrijk dat partijen weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. Waar liggen de risico’s en hoe kan je die verdelen?

Concreet gaan we verder in op onderwerpen als provisie, aansprakelijkheid, opzegging, ontbinding, mededinging en het concurrentiebeding, zodat je dit type overeenkomsten na deze workshop op de meest effectieve manier in je bedrijf kan inzetten!

Doel:
Vanuit ondernemersperspectief wordt een helder beeld geschetst van de verschillen tussen agentuur- en distributieovereenkomsten, welke aspecten bij overeenkomst te regelen zijn en de uitwerking hiervan in de praktijk. De setting is erop ingericht dat ondernemers vragen kunnen stellen en onderlinge ervaringen kunnen uitwisselen.

Doelgroep:
Bestuurders, accountmanagers, medewerkers sales-afdeling

Datum, plaats en locatie:
19 december 2019 bij FHI, Leusderend 12, 3830 AK Leusden

Aanmelden en kosten
Aanmelden kan via de website van FHI: www.fhi.nl
De kosten bedragen € 160,- exclusief btw per persoon voor leden van FHI of MinacNed; voor niet-leden € 230,- exclusief btw per persoon.

Programma

12.00 uur Ontvangst met lunch
12.30 uur Agentuurovereenkomst
13.45 uur Pauze
14.00 uur Distributieovereenkomst
15.15 uur Pauze
15.30 uur De weerbarstige en soms verwarrende praktijk
16.45 uur Afsluitende borrel

De setting is er op ingericht dat de deelnemers vragen kunnen stellen en onderlinge ervaringen kunnen uitwisselen. In de workshop is ook enige ruimte voor de persoonlijke case. Bij het aanmelden kunt u van te voren uw verwachtingen en vraagstukken doorgeven aan de spreker.

Spreker
Bob van der Kamp, advocaat bij Lexsigma
T: (020) 020-8940700 | W: www.lexsigma.nl| E: bob.vanderkamp@lexsigma.nl

Bob van der kamp is advocaat sinds 1998. Na zijn rechten- en economiestudie in Londen en Utrecht werkte hij jarenlang in de internationale advocatuur en management consultancy. Daarin ontwikkelde hij een focus op de zorg en perifere markten. Bob is gespecialiseerd in advideren en procerderen over de volgende onderwerpen:

  • Contractenrecht
  • Ondernemingsrecht (aandeelhoudersgeschillen, aandeelhouderscontracten, maatschaps- en
  • VOF-contracten, bestuurdersaansprakelijkheid, reorganisatie en herstructurering, management buy outs)
  • Aanbestedingsrecht (beoordelen, opstellen bestek, aanbestedingsprocedure, begeleiding voor inschrijving (bijv. vragen stellen), entameren en voeren van kort geding
  • Financiering en bekostiging van zorg (w.o. medische hulpmiddelen)
  • Governance vraagstukken (inrichting PPS (zorg) netwerken)