Agentuur en distributie overeenkomsten


Praktijkworkshop over agentuur en distributie in de technologiebranches

Veel FHI-lidbedrijven treden op als distributeur of als agent of maken zelf voor de vermarkting van hun producten gebruik van agenten of distributeurs. Maar wat is het verschil? Wat heeft de voorkeur? Hoe bouw je een goed distributienetwerk of maak je goede afspraken met je toeleverancier?

Distributeurs treden op als wederverkoper en handelen voor eigen rekening en risico. Meestal gebeurt dit op basis van een zekere mate van exclusiviteit. De agent daarentegen heeft meer de functie van een bemiddelaar, hij handelt niet voor eigen rekening en risico en ontvangt voor zijn diensten een provisie.

De agent wordt, enigszins vergelijkbaar met een medewerker, middels wetgeving in zekere mate beschermd. Dit geldt niet voor de distributeur. Dit is voor de opzet van een contract van groot belang. Bob van der Kamp, advocaat voor de ondernemer, geeft antwoord op vragen als: Wat moet in een goed contract geregeld zijn? Mag de distributeur buiten zijn regio/gebied/branche verkopen? Mogen exclusieve dealers worden aangesteld binnen Europa? Wat zijn verboden afspraken in verband met het mededingingsrecht?

Tijdens de workshop is voldoende tijd om vragen te stellen over de besproken onderwerpen en om ervaringen uit te wisselen.

Doel:
Vanuit ondernemersperspectief wordt een helder beeld geschetst van de verschillen tussen agentuur- en distributieovereenkomsten, welke aspecten bij overeenkomst te regelen zijn en de uitwerking hiervan in de praktijk. De setting is erop ingericht dat ondernemers vragen kunnen stellen en onderlinge ervaringen kunnen uitwisselen.

Doelgroep:
Directeuren en eindverantwoordelijken van producenten, leveranciers, importeurs of wederverkopers.

Datum, plaats en locatie:
19 december 2019 bij FHI, Leusderend 12, 3830 AK Leusden

Aanmelden en kosten
Aanmelden kan via de website van FHI: www.fhi.nl
De kosten bedragen € 160,- exclusief btw per persoon voor leden van FHI of MinacNed; voor niet-leden € 230,- exclusief btw per persoon.

Programma

12.00 uur Ontvangst met lunch
12.30 uur Agentuurovereenkomst
13.45 uur Pauze
14.00 uur Distributieovereenkomst
15.15 uur Pauze
15.30 uur De weerbarstige en soms verwarrende praktijk
16.45 uur Afsluitende borrel

De setting is er op ingericht dat de deelnemers vragen kunnen stellen en onderlinge ervaringen kunnen uitwisselen. In de workshop is ook enige ruimte voor de persoonlijke case. Bij het aanmelden kunt u van te voren uw verwachtingen en vraagstukken doorgeven aan de spreker.

Spreker
Bob van der Kamp, advocaat bij Lexsigma
T: (020) 020-8940700 | W: www.lexsigma.nl| E: bob.vanderkamp@lexsigma.nl

Bob van der kamp is advocaat sinds 1998. Na zijn rechten- en economiestudie in Londen en Utrecht werkte hij jarenlang in de internationale advocatuur en management consultancy. Daarin ontwikkelde hij een focus op de zorg en perifere markten. Bob is gespecialiseerd in advideren en procerderen over de volgende onderwerpen:

  • Contractenrecht
  • Ondernemingsrecht (aandeelhoudersgeschillen, aandeelhouderscontracten, maatschaps- en
  • VOF-contracten, bestuurdersaansprakelijkheid, reorganisatie en herstructurering, management buy outs)
  • Aanbestedingsrecht (beoordelen, opstellen bestek, aanbestedingsprocedure, begeleiding voor inschrijving (bijv. vragen stellen), entameren en voeren van kort geding
  • Financiering en bekostiging van zorg (w.o. medische hulpmiddelen)
  • Governance vraagstukken (inrichting PPS (zorg) netwerken)