FHI Expertsessie ‘Het nieuwe pensioenstelsel’


FHI Expertsessie:
Alles wat je moet weten over het nieuwe pensioenstelsel

Informatie en praktijkvoorbeelden ter voorbereiding op de nieuwe pensioenwetDonderdag 16 maart 2023, 12.00 – 15.30 uur

(start 12.00 uur met lunch en afronden om 15.30 uur met een netwerkborrel)

Locatie: FHI, Leusderend 12 in Leusden


Nederland krijgt een nieuw pensioenstelsel. Hoe zit dat met mijn huidige pensioenregeling?
FHI Advies partner Klap Verzekeringsmakelaar geeft een update van de aanpassingen in de pensioenwetgeving (Wet Toekomst Pensioen, WTP) en bespreekt wat de nieuwe pensioenwetgeving voor jou als werkgever betekent. Ook wordt ingegaan op de zorgplicht die je als werkgever hebt ten aanzien van pensioencommunicatie.

Naar verwachting treedt het nieuwe pensioenstel op 1 juli 2023 in werking. De pensioenregels worden dan wezenlijk anders. Dit brengt veranderingen mee voor jou als werkgever en het vergt de nodige voorbereiding. Als werkgever moet je je pensioenregeling uiterlijk 1 januari 2027 hebben aangepast aan het nieuwe stelsel. Als je een pensioenverzekering hebt, dan heb je verschillende lastige keuzes te maken.

Veel bedrijven hebben nog vragen over de verschillende opties en de (financiële) gevolgen van hun keuzes. Vragen als: Welk kostenplaatje zit er aan vast en wat betekent dit voor jouw (huidige en nieuwe) werknemers? Wat betekent de verzwaarde zorgplicht voor mij? Moet ik met mijn medewerkers in gesprek?

Tijdens deze expertsessie onder leiding van Misja van Breenen en Sander Geytenbeek van FHI Advies partner Klap Verzekeringsmakelaar wordt toegelicht wélke keuzes je als werkgever moet maken en welke gevolgen dit heeft op de premie-inleg en pensioenaanspraken. Deze vragen spelen bij jouw HR-professional, maar niet alleen bij hen. Ook bij directieleden, ondernemers (en eventueel bestuurders) en financiële professionals. Want in veel gevallen zijn de (financiële) gevolgen voor zowel de organisatie als de medewerkers niet gering.

Je krijgt je antwoord op vragen als:

 • Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen als het gaat om het nieuwe pensioenstelsel?
 • Welke pensioenregeling heb je nu voor jouw medewerkers (en voor jou zelf) en welke opties zijn er binnen het nieuwe stelsel?

Nb. Binnen deze sessie wordt een onderscheid gemaakt tussen een lopende beschikbare premieregeling en een lopende middelloonregeling. De casuïstiek is op maat gemaakt voor houdt er dus rekening mee of je een middelloon of beschikbare premieregeling hebt lopen. De voorbeelden over het aanpassen conform de WTP sluiten hierdoor 1-op-1 aan bij jouw specifieke situatie (middelloon of beschikbare premie).

 • Wat zijn de gevolgen voor jou en jouw medewerkers en dan met name financieel?
 • Hoe zorg je voor een goede communicatie hierover naar je medewerkers?
 • En welke stappen zijn er dan nu te nemen?

Programma

12.00 uur Ontvangst met lunch
12.30 uur Kennismaken & korte update nieuwste ontwikkelingen
13.00 uur

 

Casuïstiek in twee groepen:
1. bedrijven met een lopende beschikbare premieregeling
2. bedrijven met een lopende middelloonregeling
14.15 uur Pauze
14.3o uur Pensioencommunicatie
15.00 uur Opties, gevolgen en vragen; ervaringen uitwisselen
15.30 uur Afsluitende borrel

Onderwerpen

Kennismaking & update nieuwste ontwikkelingen

 • Doorbeleggen na pensioendatum als standaard
 • Eénmalig bedrag ineens bij pensionering (max 10%): ‘lumpsum’
 • Nabestaandenpensioen vóór pensioendatum als percentage van het salaris
 • Altijd een premieovereenkomst

 Casuïstiek in twee groepen

 • Voorbeelden van het omzetten middelloonregeling naar beschikbare premieregeling conform Wet Toekomst Pensioenen (WTP).
 • Inclusief voorbeeldberekeningen.

Pensioencommunicatie

 • Het doel van pensioencommunicatie
  • Een hogere waardering van pensioen als arbeidsvoorwaarde
  • Het leggen van een basis om de werknemer acties en beslissingen te kunnen laten nemen
  • Invulling zorgplicht werkgever

Doelgroep

Directeuren en eindverantwoordelijken, ondernemers, bestuurders, HR- en financiële professionals

NB: op veler verzoek wordt deze bijeenkomst over het nieuwe pensioenstelsel georganiseerd! De sessie bevat overlap met de sessie tijdens het FHI HRM Actualiteitenseminar 2022.

Datum, plaats

Donderdag 16 maart 2023 van 12.00 tot 15.30 uur bij FHI in Leusden.

Aanmelden en kosten

Deze sessie is enkel bedoeld voor (potentiële) FHI-leden. Aanmelden kan via de aanmeldknop bovenaan deze pagina. De deelnamekosten per persoon voor bij FHI aangesloten bedrijven bedragen € 149,-, exclusief btw. Indien uw organisatie geen lid is van FHI, dan bedragen de deelnamekosten € 299,- exclusief btw per persoon. De vermelde deelnamekosten zijn inclusief koffie/thee/fris/lunch/netwerkborrel.

NB: Annulering geeft geen recht op creditering van kosten, wel kan een vervangende deelnemer worden aangemeld.

Sprekers

Sander Geytenbeek, Klap Verzekeringsmakelaar
Klap Verzekeringen

T: 06 – 54 74 29 36
E: sgeytenbeek@klap.commvanbreenen@klap.com

 


Misja van Breenen, Klap Verzekeringsmakelaar
Klap Verzekeringen

T: 06 24 27 24 16
E: mvanbreenen@klap.com

 

Klap Verzekeringsmakelaar

Klap is een professioneel assurantiebedrijf dat zich specifiek richt op verzekeringsoplossingen voor de FHI-leden. Klap Verzekeringsmakelaar maakt onderscheid tussen een werkgevers- en een werknemersdeel. Deze collectieve regelingen zijn exclusief bestemd voor de leden van FHI. Tarieven en meer informatie over onderstaande verzekeringen vindt u op de website van Klap Verzekeringsmakelaars, of in het Mantelboek.