FHI HRM-Actualiteitenseminar


FHI HRM-ACTUALITEITENSEMINAR 2016:
HRM-trends & ontwikkelingen vandaag en morgen

Wilt u meer weten over de veranderingen in arbeidsrecht en tevens op de hoogte worden gebracht van HR-trends en ontwikkelingen?

Klik dan hier om u aan te melden voor het FHI HRM-Actualiteitenseminar 2016!

Programma

12.00 uur Ontvangst met lunch  
12.30 uur Welkom en opening door dagvoorzitter Eelco Themans, ISA Training & Coaching
12.45 uur Actualiteiten Arbeidsrecht
  Het thema ‘Trends & Ontwikkelingen vandaag en morgen’ vraagt nadrukkelijk om de actualiteiten binnen het arbeidsrecht en HRM. In de workshop zullen drie actuele onderwerpen worden besproken. Er zal worden ingegaan op de reikwijdte van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens mag de werkgever over de werknemer vastleggen, welke gegevens mogen worden verwerkt of bewaard, voor welke doeleinden, en is instemming van de werknemer vereist? Daarnaast zal worden ingegaan op de actualiteiten in het ontslagrecht. Daarbij speelt de implementatie van de ontslaggronden binnen de Wet Werk en Zekerheid een belangrijke rol. Welke ontslaggronden werken wel en welke niet. Tot slot wordt ingegaan op de langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Is het dienstverband als lege huls toegestaan, wat zijn de risico’s daarvan en moet nu wel of niet een transitievergoeding worden betaald bij ontslag na twee jaar ziekte?
  Tjeerd Hoekstra en Frank Verlaan, CMS
13.45 uur Pauze
14.00 uur ZAAL 1 ZAAL 2
  De Arbowet – en de wijzigingen per 01-01-2017 – in een notendop Eigen risicodragerschap Ziektewet en WGA en de Wetswijziging ‘Wet BeZaVa’ per 01-01-2017
 

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) eist dat werkgevers een arbobeleid opstellen met als doel werknemers veilig en gezond te laten werken. Perry Perdok, blikt – naast een toelichting op de bestaande verplichtingen – vooruit op de belangrijkste wijzigingen van de Arbowet per 2017. De gewijzigde Arbowet richt zich met name op betere preventie, met als doel beroepsziekten en arbeids-gerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk te voorkomen.

Perry Perdok, ArboNed

Kortweg komt deze nieuwe wet er op neer dat u voor alle werknemers binnen uw bedrijf een loondoorbetalingsverplichting krijgt, dus ook voor de werknemers met een tijdelijk contract en ex-werknemers. Hoe gaat u hiermee om? Publiek of privaat verzekeren?

Brian Gal, HBR Brancheverzekeringen en
Janthony Wielink, namens HBR

 

 

 

14.45 uur Pauze
15.00 uur

 

Gewijzigde privacywetgeving.
Wat betekent dat voor u als HR-verantwoordelijke? 
De Participatiewet – De laatste stand van zaken
  Onder de veranderende privacywetgeving worden de eisen aan organisaties die persoons-gegevens verwerken steeds strenger. Naast de mogelijke directe juridische en financiële consequenties (boetes) van dataverlies, is in de praktijk de indirecte schade (zoals reputatie-schade en mogelijke claims) moeilijk te kwantificeren. Een goed securitybeleid is afhankelijk van mensen, processen en techniek. HR speelt een belangrijke rol bij de eerste twee; mensen en processen. Waar u op moet letten en welke tips en tricks u in de praktijk kunt inzetten? In 2015 is de participatiewet ingegaan. Doel van de wet is dat er meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking bij werkgevers ontstaan. In het afgelopen jaar zijn veel ervaringen opgedaan over hoe deze participatiewet in de praktijk wordt toegepast. Tijdens de presentatie wordt ingegaan op de huidige stand van zaken, recente wijzigingen in regelgeving en delen we goede voorbeelden van andere werkgevers. Daarnaast komen de instrumenten en regelingen aan de orde die u als werkgever kunt aanvragen wanneer u mensen met een arbeidsbeperking wilt aannemen.

 

  Julien Spronck, BDO Nederland Martine Schuijer, manager regio-inzet
op naar de 100.000 banen‘/VNO-NCW
15.45 uur Pauze
16.00 uur MBA in 1 uur voor HR Professionals  
  Als HR professional is het belangrijk om een goede gesprekspartner te zijn van uw management. Van u wordt steeds meer inzicht gevraagd in organisatieontwikkeling en bedrijfskundige processen. De toegevoegde waarde van een HR professional zal toenemen als u beschikt over een diepgaander inzicht in onder meer bedrijfskunde en beter kunt meepraten over business en strategie. In deze sessie van een uur wordt u daarom meegenomen in de wereld van een aantal bekende managementgoeroes. U hoort over de visies en ideeën van bekende goeroes als o.a. Porter, Hamel & Pralahad, Treacy & Wiersema, Kotter, Mintzberg, Wintzen en Collins. U krijgt uitleg over modellen en concepten als het 5 krachten model, de celfilosofie, inside-out versus outside-in denken, de 3 waarde disciplines, het 8 fasen verandermodel en het egel concept. U hoort waarom sommige organisaties excellent opereren en andere een marginaal bestaan leiden. En welk wetenschappelijk onderzoek daar naar gedaan is. Thema’s als organisatiekunde, verandermanagement, strategisch management, marketing en leiderschap passeren de revue. Doe er uw voordeel mee, zodat u een nog betere gesprekspartner wordt van uw management en directie.  
  Eelco Themans, ISA Training & Coaching 
17.00 uur
Netwerkborrel

 

 

Meer informatie: Andreas Meijer (a.meijer@fhi.nl; (033) 465 75 07)

Het programma van de vorige editie van het FHI HRM-Actualiteitenseminar (05-11-2015) kunt u hier vinden.