FHI Workshop ‘Bestuurdersaansprakelijkheid’


Waar ben je als bestuurder voor aansprakelijk en hoe kun je je hier goed op voorbereiden?


 

Dinsdag 28 juni 2022, 12.00 – 17.00 uur

(start 12.00 uur met lunch en afronden om 16.30 uur met een netwerkborrel)

Locatie: FHI, Leusderend 12 in Leusden

Al onze workshops kunnen vanaf nu in hybride vorm plaatsvinden. Mocht je dus niet de mogelijkheid hebben om fysiek aanwezig te zijn in Leusden, dan kun je je ook aanmelden en de workshop online volgen.  

Als directeur, bestuurder of ondernemer binnen de technologiebranches heb je een bijzondere positie ten aanzien van het bedrijf, de producten of diensten en de klanten en opdrachtgevers. In deze workshop neemt ….. van HBR/Klap je mee bij wat er allemaal komt kijken bij jouw verantwoordelijkheid in deze rol, welke mogelijke aansprakelijkheid daar bij komt kijken en hoe je daar op voorbereid kunt zijn. Daarnaast kijken we naar hoe je kunt voorkomen dat het mis gaat en wat er geregeld moeten worden als dit onverhoopt toch gebeurd.

Op praktische en voor de praktijk toegankelijke wijze worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • hoe ziet bestuurdersaansprakelijkheid eruit
  • waar hebben we het dan over en wat zijn de meest voorkomende situaties
  • op welke momenten kun je persoonlijk aansprakelijk worden gesteld
  • verzekeren, wat komt daar bij kijken en waar moet je aan denken
  • wat is een D&O en hoe werkt een bestuursaansprakelijkheidsverzekering
  • schade te vergoeden en hoe kan het vergoeden van schade worden beperkt of zelfs uitgesloten
  • garantie, eigendomsvoorbehoud, schadeplicht

In de workshop is veel ruimte voor interactie. We werken met voorbeelden uit de praktijk van HBR/Klap Verzekeringsmakelaar, maar zeker ook met jullie eigen praktijkvoorbeelden.

Doelgroep
DGA’s, directeuren, bestuurders en ondernemers die in de praktijk te maken krijgen met of meer willen weten over hun aansprakelijkheid.

Aanmelden en kosten
De deelnamekosten voor deze workshop bedragen € 169,- exclusief btw per persoon voor leden van FHI. Voor niet-leden € 325,- exclusief btw per persoon.

N.B.: Annulering geeft geen recht op creditering van kosten, wel kan een vervangende deelnemer worden aangemeld.

 

Programma

12.00 uur Ontvangst met lunch
12.30 uur Kennismaken en verkenning term aansprakelijkheid
14.00 uur Pauze
14.15 uur Jouw aansprakelijkheid als bestuurder, Actualiteiten en praktijkvoorbeelden
15.15 uur Pauze
15.30 uur Ruimte voor actuele casussen en andere thema’s voor de DGA – korte introductie pensioen en arbeidsongeschiktheid
16.30 uur Afsluitende borrel

 

Elk workshoponderdeel wordt afgesloten met praktische tips en handvatten, waarmee je direct aan de slag kunt. De setting is er op ingericht dat je onderlinge ervaringen kunt uitwisselen. In de workshop is er ook ruimte voor de persoonlijke case. Vooraf kun je deze insturen via het aanmeldformulier en deze zal in de workshop (anoniem) behandeld worden. Daarnaast kun je bij het registeren voor deze workshop direct aangeven waar jouw interesse binnen dit onderwerp naar uitgaat en wat je van de workshop verwacht. De sprekers Brian Gal en Ron van Gijzel van HBR/Klap Verzekeringsmakelaars, nemen deze input mee in de voorbereiding en insteek van de workshop.

Deze workshop sluit aan bij de juridische workshops van FHI advies in samenwerking met Vestius Advocaten: De juridische positie van de directeur, De niet functionerende & de zieke werknemer, Agentuur en distributieovereenkomsten, Rechten en plichten bij verkoop en levering en Reorganisatie. Daarnaast organiseren we in samenwerking met HBR/Klap Verzekeringsmakelaar de FHI Workshop ‘Aansprakelijkheid in de praktijk’.

Deze workshop is ook goed te volgen wanneer je de hiervoor genoemde workshops niet gevolgd hebt.

Tevens organiseren we de juridische online FHI workshopreeks ‘Aanbestedingsrecht’.

Sprekers

Ron van Gijzel – Specialist Aansprakelijkheid & Brian Gal – Specialist Pensioen en Inkomen

HBR/ Klap Verzekeringsmakelaars

W: HBR-FHI – Klap