FHI Workshopreeks ‘Aanbestedingsrecht’


Aanbestedingsrecht in 5 sessiesLocatie: Online via MS Teams

Organisaties worstelen vrijwel dagelijks met aanbestedingsprocedures. Het levert veel papierwerk op, criteria en eisen zijn vaag of naar een specifieke partij toegeschreven, de eisen zijn onredelijk of de procedure is onduidelijk.

In een serie van 5 korte workshops legt advocaat Bob van der Kamp van Lexsigma je de basisbeginselen uit en gaat hij dieper in op 5 belangrijke onderdelen van het aanbestedingsrecht.

Data en onderwerpen (tijd: 14.00 – 15.30 uur):

Dinsdag 19 april Proportionaliteit
Dinsdag 10 mei Onderhandelingsprocedure (zonder aankondiging)
Dinsdag 24 mei Inkoopvoorwaarden
Dinsdag 7 juni Eisen en gunnen, selectiecriteria
Dinsdag 21 juni Motiveringsbeginsel

Zie onderaan de pagina een korte toelichting van alle onderwerpen.

Alle vijf de sessies worden opgenomen, zodat je deze op een later moment kunt terug kijken. Handig als naslagwerk of als je onverhoopt een sessie niet kunt bijwonen. Ook na de start van de workshopreeks kun je je nog aanmelden voor deelname, je krijgt dan de presentatie en opname van de eerdere sessie(s) na aanmelding direct toegezonden.

Doelgroep:
Deze workshop is voor inschrijvers op aanbestedingen in de technologiebranches zoals directeuren en eindverantwoordelijken, medewerkers verkoop en inkoop en tendermanagers.

Aanmelden en kosten:
Aanmelden kan via de aanmeldknop bovenaan deze pagina en geldt voor alle vijf de sessies. De kosten bedragen €650,- exclusief btw per persoon voor leden van FHI. Voor niet-leden €1.000,- exclusief btw per persoon.

N.B.: Annulering geeft geen recht op creditering van kosten, wel kan een vervangende deelnemer worden aangemeld.

Spreker:
Bob van der Kamp
Lexsigma
T: 06-470 12 614
E: bob.vanderkamp@lexsigma.nl

FHI Advies is er voor al jouw ondernemersvraagstukken | FHI, federatie van technologiebranches

Bob van der kamp is advocaat sinds 1998. Na zijn rechten- en economiestudie in Londen en Utrecht werkte hij jarenlang in de internationale advocatuur en management consultancy. Daarin ontwikkelde hij een focus op de zorg en perifere markten. Bob is gespecialiseerd in adviseren en procederen over de volgende onderwerpen:

  • Contractenrecht
  • Ondernemingsrecht (aandeelhoudersgeschillen, aandeelhouderscontracten, maatschaps- en VOF-contracten, bestuurdersaansprakelijkheid, reorganisatie en herstructurering, management buy outs)
  • Aanbestedingsrecht (beoordelen, opstellen bestek, aanbestedingsprocedure, begeleiding voor inschrijving (bijv. vragen stellen), entameren en voeren van kort geding
  • Financiering en bekostiging van zorg (w.o. medische hulpmiddelen)
  • Governance vraagstukken (inrichting PPS (zorg) netwerken)

 

Onderwerpen kort toegelicht:

  • Proportionaliteit: De wet beschouwt het proportionaliteitsbeginsel als een van de dragende beginselen van aanbestedingsrecht. Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat de keuzes die een aanbestedende dienst maakt en de eisen en voorwaarden die zij stelt bij een aanbesteding, in redelijke verhouding dienen te staan tot de aard en omvang van de aan te besteden opdracht.
  • Onderhandelingsprocedure (zonder aankondiging): Met de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging is het mogelijk ‘uit de hand te gunnen’. Daarmee kunt u opdrachten rechtstreeks aan een voorkeurspartij  verstrekken (eventueel na een onderhandeling met meerdere in aanmerking komende partijen).
  • Inkoopvoorwaarden: De meeste aanbestedende diensten hanteren inkoopvoorwaarden (algemene voorwaarden) bij het plaatsen van een opdracht. Overheidsinstellingen, gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk hebben eigen algemene inkoopvoorwaarden.
  • Eisen en gunnen, selectiecriteria: Vaak worden de termen geschiktheidseisen en selectiecriteria door elkaar gebruikt. De termen selectie-eisen en selectiecriteria worden namelijk gebruikt zowel als verzamelnaam van geschiktheidseisen én eisen/criteria voor de selectie van gegadigden als ook voor alleen de selectie van gegadigden.
  • Motiveringsbeginsel: De Aanbestedingswet 2012, de Gids Proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) bevatten uiteenlopende motiveringsverplichtingen voor aanbestedende diensten. Belangrijkste jurisprudentie over de motivering van de beslissing.

Deze workshop sluit aan bij de overige juridische workshops van FHI advies in samenwerking met Vestius Advocaten: De niet functionerende & de zieke werknemer, Agentuur en distributieovereenkomsten, Rechten en plichten bij verkoop en levering, Reorganisatie en De juridische positie van de directeur. Daarnaast organiseren we in samenwerking met HBR/Klap Verzekeringsmakelaar de FHI Workshops ‘Aansprakelijkheid in de praktijk’ en ‘Bestuurdersaansprakelijkheid‘.