Leidinggeven in tijden van verandering


Leidinggeven in tijden van verandering

De snel veranderende wereld vraagt om aanpassingsvermogen en flexibiliteit van organisaties en daarom van de mensen die er werken. Van iedereen binnen de organisatie wordt verwacht dat ze mee veranderen in de door de organisatie gewenste richting. Managers en leidinggevenden staan voor de taak medewerkers te stimuleren en te motiveren hier in mee te gaan. Maar dit gaat niet vanzelf…

Sturen op gedrag ‘HOE’ is voor de meeste leidinggevenden veel lastiger dan sturen op resultaten ‘WAT’. Terwijl steeds meer organisaties wel van hun leidinggevenden verwachten dat ze niet alleen op resultaten ‘WAT’ sturen, maar juist ook op gedrag ‘HOE’. Dit ‘HOE’ is vaak vertaald in de vorm van competenties of kernwaarden. Iedere leidinggevende weet hoe lastig dat is, omdat elke individuele medewerker zijn of haar eigen achtergrond en normen en waarden heeft. Toch wil je wel op gewenst gedrag sturen, waarbij dit niet ten koste gaat van de unieke kwaliteiten van elk individu en dus van de kracht van de diversiteit binnen je team.

Tijdens deze praktische workshop ervaart u hoe je effectief medewerkers kunt aansturen, met als resultaat dat zij mee kunnen gaan met veranderingen. Aan de hand van een aantal tools, modellen en praktijkvoorbeelden wordt antwoord gegeven op vragen uit de praktijk, zoals:

– Hoe vertaal ik visie en strategie naar de werkvloer?
– Hoe krijg ik mijn mensen mee in veranderingen?
– Hoe maak ik concreet wat ik van mijn medewerkers verwacht?
– Hoe haal ik meer uit mijn medewerkers?
– Hoe krijg ik medewerkers proactief en meer betrokken?
– Hoe geef ik effectief feedback?
– Hoe motiveer ik mensen die niet meer willen?
– Wat leg ik vast over het functioneren?
– Wat doe ik met medewerkers die te duur zijn om afscheid van te nemen?
– Hoe zorg ik dat de ‘goeden’ niet lijden onder de ‘slechten’?
Tools die aan bod komen zijn onder andere de ‘willen/kunnen matrix’, de ‘wetten van de IJsberg’, de ’4G feedback methode’ en de ‘Performance Management Cyclus’.

Doelgroep:
Directeuren, HR-managers, leidinggevenden en allen die leiding (gaan) geven aan medewerkers.

Datum, plaats en locatie:
12 december 2019 bij FHI, Leusderend 12, 3830 AK Leusden

Aanmelden en kosten
Aanmelden kan via www.fhi.nl De kosten bedragen €160,- exclusief btw per persoon voor leden van FHI of MinacNed. Voor niet-leden €320,- exclusief btw per persoon.

Programma
12:00 inloop en lunch
12:30 Van visie naar actie: de rol van de leidinggevende
14:00 pauze
14:15 Mensen in beweging krijgen
15:15 pauze
15:45  Omgaan met weerstanden en reactiviteit bij medewerkers
16:45 afsluitende borrel

De setting is er op ingericht dat de deelnemers vragen kunnen stellen en onderlinge ervaringen kunnen uitwisselen. In de workshop is ook enige ruimte voor de persoonlijke case. Bij het aanmelden kunt u van te voren uw verwachtingen en vraagstukken doorgeven aan de spreker.

Spreker
Ron Eman, ISA Training & Coaching te Leusden
T: (033) 433 24 00 | W: www.isatraining.nl | E: info@isatraining.nl

In de workshop staat ‘ervarend leren’ centraal en ontmoet je de ISA trainer die als geen ander in staat is om mensen blijvend in beweging te krijgen. De trainers van ISA hebben zelf sales-, service- en managementervaring. Daardoor begrijpen ze dat de praktijk soms weerbarstiger is dan het lijkt.