*UITGESTELD* Rechten en Plichten bij verkoop en levering


LET OP DEZE WORKSHOP WORDT VERSCHOVEN NAAR Q1 2020!

Workshop Rechten en plichten bij verkoop en levering in de technologiebranches

Praktijkworkshop over contracteren, verkoop- of leveringsvoorwaarden, aansprakelijkheid, zaken doen in het buitenland etc.

Het is voor ondernemers binnen de technologiebranches belangrijk te weten hoe overeenkomsten of contracten hun business kunnen ondersteunen en aan welke wettelijke regels moet worden voldaan.

In deze workshop wordt door advocaat Bob van der Kamp vanuit ondernemersperspectief antwoord gegeven op praktische vragen en onderwerpen waarmee een onderneming geconfronteerd kan worden bij het afsluiten, uitvoeren of beëindigen van overeenkomsten. De onderwerpen tijdens deze workshop sluiten zoveel mogelijk aan bij de FHI leveringsvoorwaarden.

Onderwerpen die aan bod komen:

– totstandkoming, nakoming en beëindiging van de overeenkomst
– soorten overeenkomsten (koop, service, onderhoud, LOI, NDA)
– (vrijblijvend) aanbod en aanvaarding
– intrekken aanbod/ wijzigen overeenkomsten
– vertegenwoordigingsbevoegdheid
– verzuim, ingebrekestelling, herinneringen
– aansprakelijkheid en schade
– gebruik van algemene voorwaarden
– de ‘battle of forms’
– hoe om te gaan met inkopers van grote partijen
– contracteren van buitenlandse partijen
– inhoud van de algemene voorwaarden

Doel:
aan het eind van deze workshop heb je meer inzicht in het afsluiten, uitvoeren en beëindigen van verschillende overeenkomsten.

Doelgroep:
directeuren, medewerkers verkoop en inkoop, en iedereen die in de praktijk te maken heeft met het afsluiten van overeenkomsten en algemene voorwaarden.

Aanmelden en kosten: Aanmelden kan via www.fhi.nl
De kosten bedragen €160,- exclusief btw per persoon voor leden van FHI of MinacNed. Voor niet-leden €320,- exclusief btw per persoon.

Datum, plaats en locatie:
dinsdag 26 november 2019 FHI, Leusderend 12, 3830AK Leusden

Programma:
12:00 inloop en lunch
12:30 deel 1   Totstandkoming overeenkomsten
14:00 pauze
14:15 deel 2   Het gebruik van de algemene voorwaarden
15:15 pauze
15:45 deel 3   De inhoud van de algemene voorwaarden
16:45 afsluitende borrel

Spreker:
Bob van der Kamp, Attorney at law / partner / adviseur in de zorg at LEXSIGMA (Healthcare)
T: 020-8940700 | W: www.lexsigma.nl| E: bob.vanderkamp@lexsigma.nl

Bob van der kamp is advocaat sinds 1998. Na zijn rechten- en economiestudie in Londen en Utrecht werkte hij jarenlang in de internationale advocatuur en management consultancy. Daarin ontwikkelde hij een focus op de zorg en perifere markten. Bob is gespecialiseerd in advideren en procerderen over de volgende onderwerpen:

  • Contractenrecht
  • Ondernemingsrecht (aandeelhoudersgeschillen, aandeelhouderscontracten, maatschaps- en
  • VOF-contracten, bestuurdersaansprakelijkheid, reorganisatie en herstructurering, management buy outs)
  • Aanbestedingsrecht (beoordelen, opstellen bestek, aanbestedingsprocedure, begeleiding voor inschrijving (bijv. vragen stellen), entameren en voeren van kort geding
  • Financiering en bekostiging van zorg (w.o. medische hulpmiddelen)