Waterstof – Interactie tussen branches


Op 20 december 2018, vlak voordat het kabinet de plannen van de vijf klimaattafels presenteerde, organiseerde FHI een netwerkbijeenkomst rond het thema ‘energietransitie’. Uit de dialoog kwam naar voren dat kennis over dit onderwerp binnen FHI gebundeld kan worden. Er zijn in principe voldoende technische mogelijkheden om binnen Nederland de komende tientallen jaren de energievoorziening vergaand te verduurzamen. Andere vraagstukken die aan de orde kwamen waren de stabiliteit van het energienet en de noodzaak tot het werken in consortia om zo daadwerkelijk de omslag naar groene energie mogelijk te maken.

Het werd duidelijk dat er behoefte is aan een vervolgsessie rondom de energietransitie welke al wat concreter wordt dan enkel discussie. Er kwamen veel vragen naar voren, met name over waterstof.

Op 6 mei pakken wij dus door op het onderwerp waterstof bij FHI in Leusden. De bijeenkomst staat open voor alle leden van FHI.

De bijeenkomst wordt gehost door Eveline Buter van Koninklijke NL Ingenieurs en experts zullen aanschuiven om inzichten te delen. We starten met een informatieve presentatie over (ontwikkelingen rondom) waterstof met de volgende kernonderwerpen:

  • Algemene introductie
  • Toepassingen van waterstof in de mobiliteit (brandstof), industrie (energie/grondstof), gebouwde omgeving (energie) en als energiebuffer (seizoensopslag).
  • In welke regio’s vinden er welke waterstofactiviteiten plaats?
  • Wat zijn de uitdagingen?

Na de presentatie willen we de middag opdelen in werkgroepen. In deze groepen gaan we de discussie aan over wat er rondom waterstof speelt binnen de diverse branches en wat er nodig is om de transitie van fossiele energie naar waterstof te versnellen. Daarnaast willen we aan de slag met het vormgeven van concrete plannen. We richten ons op de drie onderwerpen:

  • Productie van waterstof
  • Opslag en transport van waterstof
  • Toepassing van waterstof

Het is belangrijk om te weten welk onderwerp voor jou als FHI lid interessant is en welke deelnemers met welke wensen op deze sessie afkomen. Meld je daarom via het aanmeldformulier (onderaan deze pagina). Via het aanmeldingsformulier doen we ook een interessepeiling en we vragen naar jouw eventuele expertise op het gebied van waterstof. Koninklijke NL Ingenieurs zal aan de hand van deze interessepeiling experts/ervaringsdeskundigen zoeken onder de leden.

Programma van 6 mei bij FHI in Leusden

14:00 – Ontvangst

14:10 – Kennismaken

14:30 – Informatie presentatie + vragen

15:15 – Pauze

15:30 – Werkgroepen

16:45 – Terugkoppeling en afronding

17:15 – Borrel

Aanwezigen

Inventech Benelux BV – Rotero Holland bvItemoROHASYS BVHycult Biotechnology b.v.Betronic BVWeiss Technik Nederland BVCottonwood Technology FundElincom electronics BVCelsius Benelux BVKoninklijke Van TwistRittal B.V.Brooks instrument DWG – Rittal BV – Interscience – ABB B.V. – Arcadis – Netbeheer Nederland – Catec B.V. – Royal HaskoningDHV – Leertouwer – Emerson Automation SolutionsVSL – Georg Fischer N.V. – Bronkhorst High-Tech bvYokogawaApac Airconditioning BVMinerva meettechniek b.v.Tauw BV