Aansprakelijkheid en juridische positie vd directeur


Aansprakelijkheid en juridische positie van de directeur

De statutair bestuurder (of directeur) van een onderneming bekleedt een bijzondere positie. Hij voert het beleid, heeft de dagelijkse leiding van de vennootschap en neemt daartoe dagelijks belangrijke beslissingen op onder meer financieel, commercieel, juridisch en organisatorisch vlak.
De directeur heeft als zodanig een grote verantwoordelijkheid naar de vennootschap zelf maar ook naar bijvoorbeeld klanten en toeleveranciers, aandeelhouders, medewerkers, belastingdienst, maatschappij (milieu), etc.

Waar gehakt wordt vallen spaanders. De directeur zal daarvoor doorgaans niet persoonlijk verantwoordelijk zijn. Onder bepaalde omstandigheden kan het daartoe echter wel leiden met mogelijk claims op zijn privévermogen tot gevolg, ook wanneer daar nog een holding tussen zit.
Aan de hand van duidelijke praktijkvoorbeelden gaat advocaat Bob van der Kamp in op de rol van de directeur, zijn verantwoordelijkheden en de daarmee verband houdende aansprakelijkheidsrisico’s.
Tijdens deze workshop krijgt u als directeur alle informatie betreffende uw functie om deze naar behoren te kunnen uitoefenen. Met name gaat Bob van der Kamp in op de verhouding van de directeur ten opzichte van alle stakeholders en maakt hij duidelijk welke wettelijke verplichtingen u als directeur hebt.

Tenslotte komt een aantal (doorgaans onderbelichte) zaken aan de orde, dat binnen elke onderneming en bij elk rechtsverhouding met stakeholders goed geregeld moet zijn en waarvoor u als directeur (eind-) verantwoordelijk bent.  Daarbij kunt u denken aan bevoegdheden, formele besluitvorming, de rol van de aandeelhouder, toezichthouder en de ALV, procuratie, contracteren, handelsovereenkomsten, joint ventures, internationale relaties, verkoop van de onderneming, financiering en persoonlijke borgstelling.

Doelgroep
Deze workshop is speciaal gericht op directeuren (statutair bestuurders B.V./N.V., directeur-grootaandeelhouders (DGA’s), managers, CEO’s en beleidsbepalers, van ondernemingen in de technologiebranches.

Datum, plaats en locatie
Dinsdag 8 oktober 2019 bij FHI in Leusden.

Aanmelden en kosten
Aanmelden kan via de website van FHI: www.fhi.nl
De kosten bedragen € 160,- exclusief btw per persoon voor leden van FHI of MinacNed; voor niet-leden € 230,- exclusief btw per persoon.

Programma
12.00 uur Ontvangst met lunch
12.30 uur De directeur en zijn onderneming
13:45 uur Pauze
14.00 uur Bedrijfsprocessen nader bekeken
15.15 uur Pauze
15.45 uur Onderbelichte maar cruciale aspecten bij bedrijfsvoering
16.45 uur Afsluitende borrel

Onderwerpen

 • Aansprakelijkheidsrisico’s
 • Wettelijke verplichtingen
 • Rechtsverhoudingen
 • (Eind-)verantwoordelijkheid
 • Wettelijke verplichtingen
 • Bevoegdheden
 • Financiering
 • Overeenkomsten en contracten
 • Juridische besluitvormen
 • Agentuur
 • Delegatie van bevoegdheden

Spreker
Bob van der Kamp, advocaat bij Lexsigma
T: (020) 020-8940700 | W: www.lexsigma.nl| E: bob.vanderkamp@lexsigma.nl

Bob van der kamp is advocaat sinds 1998. Na zijn rechten- en economiestudie in Londen en Utrecht werkte hij jarenlang in de internationale advocatuur en management consultancy. Daarin ontwikkelde hij een focus op de zorg en perifere markten. Bob is gespecialiseerd in advideren en procerderen over de volgende onderwerpen:

 • Contractenrecht
 • Ondernemingsrecht (aandeelhoudersgeschillen, aandeelhouderscontracten, maatschaps- en
 • VOF-contracten, bestuurdersaansprakelijkheid, reorganisatie en herstructurering, management buy outs)
 • Aanbestedingsrecht (beoordelen, opstellen bestek, aanbestedingsprocedure, begeleiding voor inschrijving (bijv. vragen stellen), entameren en voeren van kort geding
 • Financiering en bekostiging van zorg (w.o. medische hulpmiddelen)
 • Governance vraagstukken (inrichting PPS (zorg) netwerken)