Workshop Algemene Verordening Gegevensbescherming (geannuleerd)

 

De workshop is wegens omstandigheden geannuleerd. Er wordt een nieuwe workshop ingepland. Voor meer informatie over AVG verwijzen we u door naar Robert van Vianen.

Komend voorjaar, op 25 mei 2018, wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde nieuwe privacywetgeving. De AVG vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Alle bedrijven en organisaties die werken met persoonsgegevens zullen zich moeten voorbereiden op deze AVG.

Doelgroep
Deze workshop is bedoeld voor directieleden, managers en medewerkers bij bedrijven die persoonsgegevens vastleggen en zich bezig houden met de implementatie van de AVG.

NB. Deze workshop betreft een herhaling. Er is ruimte voor 24 deelnemers, inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding.

Datum, plaats en locatie
Vrijdag 16 maart 2018 bij FHI in Leusden.

Aanmelden en kosten
Aanmelden kan voor deze workshop niet meer. De kosten bedragen € 129,-, exclusief btw voor leden van FHI en MinacNed. Voor niet-leden € 279,-, exclusief btw.

PROGRAMMA

12.45 uur Ontvangst met lunch

13.15 uur Nieuwe privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

14.15 uur Pauze

14.45 uur Hoe zorg ik dat mijn organisatie voldoet aan de AVG?

15.45 uur Pauze

16.00 uur De praktijk: tools, tips & tricks

16.45 uur Vragen en afsluitende borrel

Voor bedrijven en organisaties betekent de komst van de AVG dat ze een professionaliseringsslag moeten doorvoeren in hun omgang met (digitale) informatie. Dat betekent zorgen voor veilige IT-systemen, voor kennis over de informatie die in de organisatie aanwezig is en bovenal het vergroten van het bewustzijn van medewerkers, over wat privacygevoelige informatie is en hoe daarmee om te gaan.

Robert van Vianen van BDO maakt voor bedrijven uit de technologiebranches inzichtelijk welke impact de AVG heeft en hanteert daarbij als rode draad een pragmatische aanpak om de AVG te implementeren. Aan de hand van onderstaande aspecten wordt de complexiteit van de verordening afgepeld en vertaald in een praktische methodiek waar u mee aan de slag kan:

  • Voor wie is de AVG bedoeld, wat is de achtergrond?
  • Waar moet u aan voldoen, wat zijn de eisen?
  • Wat zijn de belangrijkste risico’s en valkuilen?
  • Aantoonbaarheid van privacy?
  • Wie zijn de belanghebbenden en wat zijn hun rechten?
  • Praktische tips en trucs.

Na afloop van de sessie heeft u kennis van de eisen, maar ook van de mogelijkheden van de AVG en hoe u hier aan kan voldoen.

Spreker

Robert van Vianen, BDO Utrecht

T: (06) 83 60 03 67 | W: www.bdo.nl I E: robert.van.vianen@bdo.nl

Robert van Vianen is sinds januari 2013 werkzaam als Partner Management Consultants in Utrecht. Hij is actief op het snijvlak van organisatiekunde, bedrijfseconomie en automatisering. Robert heeft een bedrijfskundige achtergrond aangevuld met o.a. een EDP audit (RE) opleiding. Robert heeft uitgebreide (nationale en internationale) ervaring op het gebied van IT Strategie,  IT Risk Management en IT Governance in verschillende industrieën, waarvan meer dan 18 jaar in leidinggevende posities. Hij is dan ook een prima klankbord voor de betrokkenen binnen uw organisatie.

Robert is lid van de BDO Branchegroep Zorg. Daarnaast heeft hij ruime advieservaring in de dienstverlening aan klant in zowel profit als de non-profitsector, waaronder een groot aantal zorginstellingen.

Organisatie
FHI, federatie van technologiebranches
Andreas Meijer, Bente Meijer, Leonie van der Smeede

T: (033) 465 75 07 | E: b.meijer@fhi.nl T: (033) 465 75 07 | W: www.fhi.nl