Juridisch

Aangesloten bedrijven

Geen bedrijven gevonden

27 nieuwsitems

Nieuws
Op 1 januari 2024 is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in werking getreden. De CSRD verplicht ondernemingen binnen de Europese Unie te rapporteren over de impact van hun activiteiten...
Nieuws
FHI-samenwerkingspartner, Vestius Advocaten (FHI Advies), update jaarlijks de FHI RAO (Raam Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst) op basis van de geldende wet- en regelgeving. Kort samengevat betekent dit, dat de rookruimte niet meer...
Nieuws
Om een veilige en gezonde werkcultuur te bevorderen, is het essentieel om ongewenst gedrag op de werkvloer actief te voorkomen en aan te pakken. Een effectieve maatregel die je als...
Nieuws
Op 30 mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Toekomst Pensioenen. De wet is ingegaan op 1 juli 2023. Daardoor gaat er veel veranderen op het gebied van...
Nieuws
De Wet bescherming klokkenluiders is eerder dit jaar in werking getreden. FHI heeft, in samenwerking met FHI Advies-partner Vestius Advocaten, een model voor een Klokkenluidersregeling opgesteld. Deze regeling, kosteloos beschikbaar...
Nieuws
Een ‘personenvennootschap’ is een samenwerkingsverband tussen personen die samen een beroep of bedrijf uitoefenen. Voorbeelden zijn de maatschap en VOF. In tegenstelling tot kapitaalvennootschappen – zoals BV’s – die worden...
Nieuws
In de vorige FHI update berichtten we dat de FHI Raam Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst (RAO) in lijn is gebracht met de huidige wetgeving.  De RAO voorziet in de behoeften van werkgevers...
Nieuws
Tussentijdse prijswijzigingen vormen een zorg voor veel FHI-leden. FHI heeft daarom samen met Sander Pieroelie van FHI Advies een model prijswijzigingsbeding ontwikkeld die je kunt gebruiken bij jouw overeenkomsten. Het...
Nieuws
In dit artikel kun je een overzicht vinden van de belangrijkste HR wetswijzigingen en wetsvoorstellen voor 2023. Wetswijzigingen Onbelaste thuiswerkkostenvergoedingSinds dit jaar bestaat de mogelijkheid werknemers een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding van...
Nieuws
In dit artikel kun je een vooruitblik vinden op enkele (mogelijke) ontwikkelingen en aandachtspunten op het gebied van het ondernemingsrecht in het jaar 2023. Voorgenomen eind aan voorzieningen Tijdelijke COVID-wet...
Nieuws
De wereld wordt steeds kleiner. Gebeurtenissen in het buitenland – een oorlog, de blokkade van het Suez kanaal – leiden in Nederland tot leveringsproblemen en/of hogere kostprijzen. In dit artikel...
Nieuws
Vijf jaar geleden maakten we kennis met de hashtag #MeToo. De aandacht voor (seksueel) grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer is sindsdien steeds meer toegenomen en in de rechtspraak zien we...
Nieuws
Per 1 juli dit jaar is de nieuwe regeling ingegaan waarbij voor grote ondernemingen een wettelijke betaaltermijn geldt van 30 dagen voor mkb-leveranciers. Goed nieuws voor mkb-ondernemers, maar hoe werkt...
Nieuws
We zijn heel blij met mooi nieuws van onze partner HBR Klap Verzekeringsmakelaar. Ze hebben de collectieve verzekeringsovereenkomst voor alle brandverzekeringen voor de FHI-leden, voor nu én naar de toekomst...
Nieuws
Het is nu bijna vier jaar geleden dat de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’) in werking trad. Organisaties dienden op de datum van inwerkingtreding - 25 mei 2018 – hun bedrijfsvoering...
Nieuws
De Europese Unie heeft een overzicht van de diverse sancties gepubliceerd met betrekking tot Rusland en Belarus. Ook is er een webpagina ingericht waarop informatie over de strafmaatregelen zijn te...
Nieuws
Sinds 15 februari 2022 geldt: werk maximaal de helft van de werktijd op kantoor. Een versoepeling ten opzichte van het vorige advies. Waar moet u rekening mee houden nu uw...
Nieuws
Om de kwaliteit van bouwwerken en het toezicht op de bouw te verbeteren, heeft het kabinet een nieuwe wet aangenomen: de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Deze wet zal trapsgewijs...
Nieuws
We zijn inmiddels in de tweede maand van het jaar beland en dat betekent dat er veranderingen in de rechten en plichten van werknemers en werkgevers zijn doorgevoerd. De Raam...
Nieuws
Vanuit FHI Advies hebben wij met onze partner Vestius Advocaten een memo opgesteld voor onze leden met betrekking tot de belangrijkste niet HR-gerelateerde wetswijzigingen op HR-gebied die ingaan per 1...
Nieuws
Vanuit FHI Advies hebben wij met onze partner Vestius Advocaten een memo opgesteld voor onze leden met betrekking tot de wetswijzigingen op HR-gebied die ingaan per 1 januari 2022.   ...
Nieuws
FHI Advies heeft samen met onze partner LexSigma een model Thuiswerkregeling opgesteld. Dit model bevat ook een bevestigingsbrief voor de vastlegging van de individuele afspraken. FHI-leden kunnen het model downloaden...
Nieuws
Het demissionaire kabinet wil de aanbestedingspraktijk van overheden, waarmee jaarlijks voor 73 miljard euro aan diensten en producten wordt ingekocht, verder professionaliseren. Er komt een klachtenloket met duidelijke termijnen waardoor...
Nieuws
Ondanks dat de Brexit een feit is, heerst er onder ondernemers nog veel onduidelijkheid over de gevolgen van de nieuwe handelsverhoudingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Ook FHI...
Nieuws
De FHI-branchevoorwaarden spelen een belangrijke rol bij verkoop en levering van producten en diensten door technologiebedrijven aan hun klanten. Om er in te voorzien dat leden continu kunnen beschikken over...
Nieuws
Momenteel woedt het Coronavirus in China en zijn er in toenemende mate besmettingsgevallen in andere delen van de wereld. Dit heeft (mogelijk) gevolgen voor ondernemers aangesloten bij FHI, zowel op...
Nieuws
Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (de "Wab") in werking getreden. De Wab wijzigt onder meer de positie van oproepkrachten, met het doel de...