Contributie en Procedure

Contributie

Om lid te worden betaalt u een eenmalig bedrag van € 1.250,- als entreegeld. Dit bedrag komt te vervallen indien u een verklaring ondertekent dat het bedrijf minimaal vier jaar lid zal blijven. De jaarlijkse contributie is gedifferentieerd naar bedrijfsgrootte (op basis van het aantal FTE). Deze bedraagt (peildatum 1 januari 2019):

Schaal  Aantal medewerkers (FTE)  Contributie in euro’s
 0. ZZP-er  €   672,50
 1.  0 t/m 9 medewerkers  € 1.345,–
 2.  10 t/m 25 medewerkers  € 1.605,–
 3.  > 25  € 1.880,–

Indien uw activiteiten brancheoverschrijdend zijn, dan bieden wij u de mogelijkheid tegen een gereduceerd tarief lid te worden van meerdere branches. U ontvangt voor de extra branche een korting van 25% en voor twee extra branches 50%.

Voor het lidmaatschap van de branche Medische Technologie wordt een extra verplichte ‘bijdrage belangenbehartiging’ in rekening gebracht; klik hier voor meer informatie.

Deze bedragen zijn exclusief BTW en verplichte bijdrage MKB-Nederland/VNO-NCW (peildatum 1 januari 2019: € 115,-).

Procedure

Indien uw organisatie lid wil worden van FHI, dient u het aanvraagformulier lidmaatschap volledig in te vullen. Uw aanvraag wordt vervolgens voorgelegd aan het branchebestuur. Daarna wordt uw lidmaatschapaanvraag in het Signalement gepubliceerd. Indien er geen bezwaar tegen uw lidmaatschap wordt geuit, wordt uw onderneming ingeschreven in het ledenregister.

De aanvraagformulieren en lidmaatschapsinformatie kunt u vinden op de webpagina’s van de branches.