Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Wat verandert er?

De AVG zorgt onder meer voor:

  • versterking en uitbreiding van privacyrechten;
  • meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
  • dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.

Algemene informatie is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor onze leden

Als federatie voor de technologischebranches heeft FHI in samenwerking met BDO een aantal documenten opgesteld die je kunt gebruiken voor de implementatie van de AVG. Deze kun je vinden op MijnFHI.

De documenten zijn te gebruiken als opzet voor jouw organisatie. Voor vragen kun je contact maken met Andreas Meijer. Voor begeleiding kun je terecht bij Robert van Vianen van BDO.

  • Sjabloon verwerkingsregister
  • Privacy scan
  • Template privacy beleid
  • Protocol meldplicht datalekken
  • Verwerkersovereenkomst
  • Nieuwsbrieven en AVG
  • Voorbeeld brief om te versturen aan klanten

Ben je wel lid maar heb je moeite met inloggen? Neem dan contact op met info@fhi.nl.

Meer informatie?

MKB Nederland

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft in overleg met MKB Nederland speciaal voor ondernemers een handzame brochure geschreven, als extra hulpmiddel, in een zo makkelijk mogelijke taal én tegelijkertijd juridisch juist en compleet. In deze brochure wordt beknopt uitgelegd wat de AVG voor mkb’ers betekent. Er wordt uitgelegd wat de regels zijn en hoe je je als ondernemer er aan kunt houden. Er is dus vooral veel aandacht voor wat gedaan moet worden. In zo duidelijk mogelijke taal.

Ga naar de brochure.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De autoriteit onderzoekt het gebruik van persoonsgegevens binnen bedrijven en overheidsorganisaties. Zij legt boetes op bij overtredingen.

Ga naar de website van Autoriteit Persoonsgegevens voor meer informatie.