Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Waarom een RI&E?

Het hebben van een Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is wettelijk verplicht voor alle bedrijven. Maar de RI&E is ook een hulpmiddel bij uw bedrijfsvoering. Bent u bijvoorbeeld van plan nieuwe investeringen te doen? Door snel enkele vragen uit de branche-RI&E te beantwoorden, ziet u direct of er nieuwe risico’s kunnen ontstaan en hoe u die kunt voorkomen. Wilt u veranderingen aanbrengen in de manier van werken van uw medewerkers? Met behulp van de RI&E weet u of u daarmee ook de arbeidsrisico’s kunt verminderen. Op www.rie.nl staat informatie die kan helpen met het opzetten van een  RI&E.

Betrek uw personeel

Ook uw medewerkers kunnen helpen bij het vinden van arbeidsrisico’s en meedenken over de oplossingen. De betrokkenheid van de personeelsvertegenwoordiging (PVT) of de Ondernemingsraad (OR) of – als deze er niet zijn – belanghebbende werknemers is overigens wettelijk voorgeschreven. De OR of PVT moet instemmen met de RI&E en het plan van aanpak.

Toetsing van de RI&E

De Arbowet schrijft voor dat de RI&E getoetst moet worden door een Arbodienst of deskundige. Een adviseur komt bij u langs en bekijkt ter plekke of de RI&E volledig en betrouwbaar is. Tijdens dit bezoek wordt u tevens geadviseerd over de beste manier om verbeterpunten aan te pakken. Werkgevers die niet meer dan veertig uur per week, door één of meer werknemers gezamenlijk, werk laten verrichten, hoeven geen toets door een Arbodienst of deskundige te laten uitvoeren.

Veelgestelde vragen

De RI&E levert soms vragen op. Heeft u vragen? Neem dan contact op met ons of met onze samenwerkingspartner ArboNed.