Internationaal ondernemen

FHI ondersteunt lidbedrijven wanneer zij internationaal willen ondernemen. De ondersteuning bestaat uit verschillende activiteiten en diensten, zoals workshop over agentuur en distributie, uitgebreide informatieverschaffing, koeriers- en expressdiensten van TNT Express en de FHI-tenderservice.

Bovendien is FHI uitvoerder van de Starters International Business (SIB) exportregeling. Samen met onze exportconsulent, FHI-partner Joost Kunst van Management Centrum Nederland (06-51603515), worden de mogelijkheden en risico’s in het buitenland voor de onderneming geïnventariseerd.

FHI heeft voor haar leden standaard inkoop- en leveringsvoorwaarden beschikbaar Deze zijn tevens in het Engels beschikbaar, waardoor deze voor internationale transacties gebruikt kunnen worden.

Leden kunnen elkaar onderling vragen stellen via de FHI Linkedin groep Internationaal Ondernemen.

Voordelen voor u:

  • Kosteloos advies door middel van een voucher met een waarde van 2.400 euro.
  • Stappenplan naar een internationaliseringstrategie.
  • Traject in vier gesprekken.
  • Up-to-date inkoop- en leveringsvoorwaarden, beschikbaar in het Nederlands en Engels.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Andreas Meijer, (033) 465 75 07.