FHI 65 jaar: Aankondiging naar FHI leden

Beste leden van FHI,

Dit jaar bestaat FHI 65 jaar. Dat is een mijlpaal, die we door alle omstandigheden helaas niet fysiek op de verjaardag kunnen vieren. Wij willen namelijk met zoveel mogelijk leden bij elkaar het glas heffen en elkaar spreken.

In het afgelopen jaar zijn veel beurzen en events uitgesteld en naar digitale edities omgezet. Ook het vieren van het vijfenzestigjarige bestaan van FHI komt in het gedrang en kiezen we ervoor dat uit te stellen. Als het mogelijk is, vieren we dit moment tijdens de beurzen Electronics & Applications en LabNL. Zo niet dan kiezen we alsnog een later tijdstip

In de komende maanden zullen we wel op een digitale manier bij de verjaardag stil staan. Door interviews en podcasts met leden gaan we de gezamenlijke geschiedenis, maar ook zeker de toekomst, voor het voetlicht brengen. De krachten en het karakter van onze vereniging, komen juist in deze tijden naar voren, en worden daarbij zeker benadrukt.

Op de site nemen wij u mee in het verleden door foto’s en artikelen. Tegelijkertijd zullen we dit jaar de plannen voor de toekomst verder ontrollen. In januari zijn we daar al mee begonnen, maar in de komende maanden maken we nog meer stappen.

FHI gaat door met het organiseren van beurzen en events. De huidige tijd toont alleen maar aan, dat klanten en leden graag bij elkaar komen voor kennisoverdracht rond technologische uitdagingen. Het blijkt tegelijkertijd dat de klanten in grote aantallen de digitale versies bezoeken. Het bezoek van de site fhi.nl is sterk gegroeid. Leden kunnen zich via de site profileren. De huidige deelnemers merken nu al dat ze beter online vindbaar zijn.

In 2021 verenigen wij onze diensten in FHI Advies. Denk hierbij aan juridisch advies, de verzekeringen, leveringsvoorwaarden, workshops en andere bedrijfsmatige diensten. Vanuit de branche Medische Technologie starten we het GOZ keurmerk, om de kwaliteit van technici in de zorg te zekeren. Met de belangenbehartiging worden de technologiebranches op de maatschappelijke kaart gezet. Daarin kunnen we leden meenemen richting Europese subsidies, hen koppelen aan netwerken en  het belang van technologie bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken blijven benadrukken.

De oorsprong van FHI op 6 april 1956 is gebouwd op kwaliteit en onafhankelijkheid, om met elkaar een krachtig contact tussen klanten en leden te scheppen. In de huidige tijd is dat breder dan een beurs, maar de geest van die tijd is nog steeds hetzelfde en biedt grote waarde aan alle leden.

Dat willen wij met u vieren als de tijd er rijp voor is. De uiteindelijke datum kondigen wij dan ook ruim op tijd aan.

Namens het federatiebestuur,

Willem van Raalte
Voorzitter FHI