FHI 65 jaar: Historische momenten van de Federatie Het Instrument

7 maart 1956 Oprichtingsvergadering van de coöperatieve vereniging U.A. “Het Instrument”.
26-9 t/m 3-10 1956 Eerste beurs in de Apollohal van de RAI.
1957 t/m 1969 Het Instrument vond eens in de twee jaar plaats in de Jaarbeurs.
1971 t/m 1985 Het Instrument vond plaats in de RAI.
1956 – 1979 Een sterke groei met nogal wat getallen die dat ondersteunen:
van 41 naar 400 leden
van 1.770 m² naar 26.680 m² (netto vierkante meters)
van 3.700 naar 69.169 bezoekers
van 8 naar 5 beursdagen (intensiever bezoek)
1981 Start van brancheonderzoek en trendonderzoeken, professionaliseren van het instrument tot een brancheorganisatie.
2 t/m 6 mei 1988 Het Instrument verhuisde naar de even jaren en naar de Jaarbeurs.
Jaren tachtig Uitbreiding van diensten in onderzoeken, ISO-certificaten, juridische ondersteuning, commercieel technisch onderwijs en verzekeringen.
1991 Ontstaan van vier branches die verenigd werden in FHI: Industriële Elektronica, Industriële Automatisering, Laboratorium Technologie, Medische Technologie
Vanaf 1991 De branche Medische Technologie participeert in de Medica.
1995 Bij de brancheorganisaties zijn gezamenlijk 738 leden aangesloten.
Begin 21ste eeuw Focus op drie pijlersvan FHI: collectieve marketing, diensten en belangenbehartiging. Dit ging samen met lidmaatschap van MKB Nederland.
2005 Oprichting van de Stichting RTA (recycling technologische apparatuur). Focus op drie pijlers.
2014 Het Instrument gaat over in de World of Technology & Science door een intensieve samenwerking met de FEDA.
2016 Toetreding van de vijfde brancheorganisatie: Gebouw Automatisering.
2018 – 2022 Industrial Processing ontpopt zich als een vijfde wereld binnen WoTS.
2019 Tot nu toe het hoogste aantal leden met 819 aangesloten bedrijven.
2020 FHI treedt op als gastheer van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen.