FHI en lidmaatschap MKB-Nederland

Naast de FHI-contributie wordt een lid een contributie voor het lidmaatschap van MKB-Nederland apart in rekening gebracht. Deze bijdrage bedraagt € 125,00 (2022).

FHI is voor de belangenbehartiging van zijn leden continu in de weer. Daar hoort ook samenwerking bij met andere brancheorganisaties. FHI werkt nauw samen met MKB-Nederland, een organisatie die samen met tientallen brancheorganisaties constant in overleg is met Den Haag en Brussel. MKB-Nederland telt meer dan 170.000 leden en opereert met VNO-NCW.

Via het lidmaatschap van MKB-Nederland hebben FHI-leden invloed op onderwerpen als beleid t.a.v de coronacrisis, het Nederlandse industriebeleid, energietransitie, keurmerken (zoals het GOZ keurmerk) en nieuwe wetgeving. Ook thema’s als cyber security en innovatie worden door FHI en MKB-Nederland op de kaart gezet.

Bestuur

In het algemeen bestuur en het hoofdbestuur van MKB Nederland heeft FHI een positie, net als in diverse adviescommissies. Daarmee kan FHI de doelstellingen voor zijn branches behartigen. Meer informatie over MKB-Nederland kunt u op de website van de organisatie vinden.