Grootste exportstijging in jaren

Het volume van de goederenexport was in juni 11 procent groter dan in dezelfde maand een jaar eerder: de grootste stijging sinds december 2010. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In juni groeide vooral de export van (elektrotechnische) machines, apparaten en chemische producten. Zowel de uitvoer van Nederlands product als de wederuitvoer was hoger dan een jaar eerder. Het volume van de import was in juni 6,3 procent groter dan een jaar eerder. Volgens het CBS zijn de omstandigheden voor de export in augustus per saldo even gunstig als in juni, maar minder gunstig dan in juli.

Groei werkgelegenheid zet door

Het aantal mensen van 15 tot 75 jaar met betaald werk is in de afgelopen drie maanden toegenomen met gemiddeld 18.000 per maand, tot 8,6 miljoen in juli. In deze leeftijdsgroep waren er in totaal 4,3 miljoen mensen die om uiteenlopende redenen geen betaald werk hadden. Onder hen waren 436.000 mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn. Het werkloosheidspercentage kwam daarmee uit op 4,8 procent van de beroepsbevolking. Dat was in juni nog 4,9 procent.

De rest van deze groep niet-werkenden, ruim 3,8 miljoen, bestond volgens het CBS uit mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet voor werk beschikbaar waren. Hun aantal is met gemiddeld 4000 per maand gedaald. Uitkeringsinstantie UWV registreerde een verdere daling van het aantal WW-uitkeringen naar 364.000 in juli.

Bedrijfsleven ervaart personeelstekort

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft steeds meer moeite om geschikte arbeidskrachten te vinden. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS, de Kamer van Koophandel, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW.

De toenemende vraag naar geschikt personeel valt samen met de gestaag aantrekkende economie. Dit komt ook tot uiting in het ondernemersvertrouwen, dat staat op het hoogste niveau sinds eind 2008. Sinds begin 2016 loopt het aantal bedrijven met een personeelstekort op. Aan het begin van het derde kwartaal gaf 16 procent van de ondernemers aan een tekort aan arbeidskrachten te ervaren, een jaar eerder was dat 7 procent. Het aantal bedrijven dat last heeft van onvoldoende vraag naar goederen en diensten is in de afgelopen jaren juist gestaag afgenomen, zo komt naar voren.

De zakelijke dienstverlening heeft het meeste last van een tekort aan arbeidskrachten. Ook in de sector informatie en communicatie, met name de IT-bedrijven, en de bouwsector speelt het probleem van een personeelstekort. In de detailhandel en de delfstoffenwinning speelt dit minder.

Export naar Verenigd Koninkrijk daalt

De ontwikkeling van de export naar het Verenigd Koninkrijk is in de eerste helft van het jaar achtergebleven in vergelijking met de Nederlandse uitvoer naar andere Europese landen. De export naar de Britten daalde met 2 procent, naar 19,4 miljard euro. De uitvoer van Nederlands fabricaat naar de overige 26 EU-lidstaten steeg daarentegen met 11 procent.

De export naar het Verenigd Koninkrijk ontwikkelde zich in eerdere jaren juist nog harder dan die naar de rest van de EU. Het goedkopere Britse pond speelde volgens het CBS een rol bij de haperende exportontwikkeling. De munt, die onder meer door de brexit in waarde daalde, zorgde ervoor dat het voor Britse importeurs zo’n 10 procent duurder werd om spullen uit de EU in te voeren.

Bron: VNO-NCW/MKB Nederland