Kwantumcomputer

De Rijksoverheid maakt dit jaar 75 miljoen euro extra vrij voor het verbeteren van het innovatieklimaat. Het geld is met name bedoeld voor het MKB.

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat steekt 18 miljoen euro extra in het verbeteren van het MKB, zo meldt de Rijksoverheid. Onder andere het budget van het MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) is opgerekt tot 40 miljoen euro. Ook komt er in 2018 in totaal 70 miljoen euro Innovatiekrediet beschikbaar.

Publiek-private financiering onderzoek

Het kabinet wil ook het publiek-private samenwerkingsprogramma (PPS) een extra stimulans geven. Het bedrijfsleven investeert jaarlijks een half miljard in publiek onderzoek, waarna deze kennis door ondernemingen wordt benut voor het maken van nieuwe producten en diensten.

De zogeheten PPS-toeslag stijgt van 25 procent naar 30 procent. Daardoor krijgt een bedrijf dat een euro in publiek onderzoek investeert een toeslag van 30 eurocent vanuit de overheid.

Stimulering toegepast onderzoek

Ook de Nederlandse instituten voor toegepast onderzoek ontvangen dit jaar meer geld. De overheid trekt 42 miljoen euro extra uit voor onder andere Deltares, Marin, NLR, TNO/ECN en Wageningen Research. Deze instituten investeren in respectievelijk hightech, voeding, energie, veiligheid en water.

Vernieuwing Topsectorenbeleid

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat de komende maanden het Topsectorenbeleid vernieuwen. De regering wil daarbij de focus leggen op thema’s als de energietransitie en digitalisering. Deze thema’ s bieden volgens de coalitie ook volop economische kansen.