Best Value Procurement binnen een aanbesteding?

Door mr. ing. Frank Meijers, MBA
Gerechtelijk deskundige advocaat / partner bij Flexadvocaten, partner van FHI

 

Best Value Procurement of prestatie-inkopen is niet veel meer dan het kopen van de meeste waarde voor de laagste prijs. Daarbij wordt met name gekeken naar de prijs, planning, risico’s, de geboden oplossing en kwaliteit van sleutelfunctionarissen.

Heel typerend voor aanbestedingen op basis van prestatie-inkopen is dat inschrijvers een verhaal moeten schrijven over hun oplossing, de risico’s die zij zien en de planning en dat zij graag de projectleider willen interviewen.

Best Value Procurement of Prestatie-inkopen komt met prachtige beloftes: vertrouwen in plaats van controle, voortouw bij opdrachtnemer, opdrachtgever laat los, kennis zit bij opdrachtnemer, opdrachtgever is volgend, optimaal benutten expertise beide partijen, win-win en nog meer moois. Er is maar een conclusie mogelijk: de inkopers hebben het licht gezien. Prestatie-inkopen gaat de wereld verbeteren, het is het nieuwe inkopen, beter dan het ouderwetse aanbesteden waarbij werd geselecteerd op de economisch meest voordelige inschrijving en gedicteerde technische specificaties.

Is prestatie-inkopen vernieuwend?

Ik heb honderden aanbestedingen bestudeerd die op basis van prestatie-inkopen zouden zijn geschreven. Vaak had ik niet eens door dat we het over iets nieuws en baanbrekends hadden. Want het leek zo logisch en zo “conform de aanbestedingswet”. Immers, je moet functioneel omschrijven, concrete prestatie-eisen hanteren, je wilt een goede planning en controleren of de inkopen is dus wel een goede manier om de uitkomst te sturen, maar het is geen nieuw soort aanbesteding.

Prestatie-inkopen kan binnen het aanbestedingsregime

Prestatie-inkopen lijkt een uitstekende manier om als aanbestedende dienst veel invloed op de uitkomst te kunnen hebben. Maar de aanbestedingen moeten wel voldoen aan de aanbestedingswet!

Het voorwerp van de opdracht moet glashelder zijn, de omvang moet helder zijn, de scope mag niet veranderen, er moet transparant gehandeld worden, noem maar op. Dus hoe sympathiek het bestek ook lijkt in het vragen van veel eigen input van de inschrijver, de aanbesteding moet wel gewoon aan de wet voldoen. Het is dan ook raadzaam om meteen na publicatie even de aanbestedings-jurist/advocaat te laten meelezen zodat voldoende tijd resteert om bij te sturen.