Doet u het in principe of uit principe?

Bedrijfsruimte

In gesprekken met managers van bedrijven in de technologie hoor ik wel eens de wens om “iets” met de bedrijfscultuur te doen. Bijvoorbeeld om te werken aan een meer pro-actieve of een meer klantgerichte cultuur. Cultuur klinkt als iets ongrijpbaars. Het gaat over de gemeenschappelijke waarden en normen van een organisatie en het daaruit voortvloeiende gedrag. Hoe kun je daar effectief op sturen? Hoe kun je grip krijgen op de cultuur van je organisatie?

Frank Meijers
Eelco Themans

ISA Training & Coaching

Eén van de pijlers van de bedrijfscultuur is het geheel van gedragingen van de medewerkers van de organisatie. Je kunt hier grip op krijgen door te werken met een set van kernwaarden met aarvan afgeleide principes. Met name die laatste stap wordt nu vaak net niet gezet. Kernwaarden zijn meestal nog wel terug te vinden in een organisatie. Die hangen soms ook wel ergens aan de muur of staan in een mission statement.

Principes daarentegen kom ik minder vaak tegen. Daar liggen wat mij betreft de kansen. Een principe definieer ik als een richtlijn voor gewenst gedrag. Door kernwaarden te voorzien van één of twee principes, ontstaat er een set aan richtlijnen of vuistregels die mensen in een organisatie helpen bij het zich gedragen volgens de kernwaarden.

Klantgericht

Zo kan je de kernwaarde “Klantgericht” voorzien van principes als “Ik ben bewust bezig met het effect van mijn gedrag en uitstraling op de klant” of “Ik maak met de klant alleen afspraken die ik kan waarmaken en ik maak altijd waar wat ik heb afgesproken”. Dankzij het werken met dit soort principes, wordt het makkelijker om medewerkers te complimenteren of confronteren aan de hand van de gedeelde principes in plaats van een persoonlijke opvatting of mening.

‘Ik maak met de klant
alleen afspraken
die ik kan waarmaken.’

Werk dus aan het creëren van een set van waarden en principes waarmee managers en medewerkers in samenspel met elkaar de gewenste cultuur definiëren en ook verantwoordelijkheid voelen en nemen voor het in stand houden daarvan. Belangrijke vraag daarbij is: “Doen we het in principe of uit principe?”. Door helder te maken welk gedrag je uit principe wilt tonen, krijg je stap voor stap grip op je cultuur.