Zijn ZZP’ers meeverzekerd?

Hoe je omgaat met ingehuurd specialistisch personeel (ZZP’ers)

Vanuit de HRM-werkgroep wordt opgemerkt dat FHI-bedrijven zijn geconfronteerd met ingehuurde ZZP’ers die werkzaamheden verrichten op locaties van zakelijke relaties. Bij controle blijkt dat zij geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben. Hoe moet hiermee worden omgegaan?

Eigen aansprakelijkheidsverzekering

In eerste instantie adviseren wij om de huidige aansprakelijkheidsverzekering te bestuderen. Normaliter valt ingehuurd personeel onder de eigen aansprakelijkheid. Dit is echter geen vaste regel, omdat elke situatie weer anders kan zijn.

U mag ervan uit gaan dat de dekking voor de ingehuurde ZZP’er wel van toepassing is als hij/ zij werkzaamheden verricht die normaal bij de vaste werkzaamheden horen van het betreffende FHI-bedrijf. Natuurlijk moet de beroepsaansprakelijkheid, opzichtwerkzaamheden of andere van toepassing zijnde dekkingen wel meeverzekerd zijn op de polis van het FHI-bedrijf.

Als de te verrichten werkzaamheden dermate specialistisch zijn en buiten de gangbare werkzaamheden van het bedrijf vallen, dan biedt de eigen aansprakelijkheidspolis doorgaans geen dekking. Als dit het geval is, is het raadzaam om een verzekeringseis te verlangen van de ingehuurde ZZP’er. Dit kan middels een assurantieverklaring, desgewenst in het Engels. Vervolgens kan het FHI-bedrijf deze verklaring overleggen aan de zakelijke relatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Mijn advies is om hier nooit van af te wijken, omdat de mogelijke calamiteiten niet zijn te overzien zijn en de zakelijke relatie uiteindelijk zijn claim zal neerleggen bij beide bedrijven (FHI-bedrijf en ZZP’er).

Aansprakelijkheidsverzekering ZZP’ers via HBR Branche Verzekeringen BV.

De aangesloten FHI-bedrijven kunnen deze ZZP’ers probleemloos doorverwijzen naar HBR Branche verzekeringen BV. Wij hebben voor diverse ZZP’ers een uitstekende aansprakelijkheidsverzekering gebouwd met acceptabele premies. Vanzelfsprekend kunnen zij eventuele andere verzekeringen ook aanvragen, zoals een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid.
Bekijk ook de bedrijfsondersteunende diensten bij de FHI ledenvoordelen.

Ruud Rooker

Commercieel Manager bij HBR Branche Verzekeringen BV