Mkb-innovatiestimulering

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen.
Ook in 2018 stellen het kabinet en de regio’s gezamenlijk geld beschikbaar voor de MIT-regeling.

Klik hier voor meer informatie.