Nieuw record in ondernemersvertrouwen

CBS

Ondernemers in Nederland die actief zijn in het niet-financiële deel van het bedrijfsleven zijn uiterst positief over de economische gang van zaken. Het gemeten ondernemersvertrouwen noteert in het eerste kwartaal van 2018 een waarde van 18,1. Dit is de hoogste score sinds het CBS begon met het peilen van het vertrouwen in ondernemers.

Het vertrouwen is vooral groot op het gebied van de werkgelegenheid, maar ondernemers ervaren wel problemen door een tekort aan arbeidskrachten. In het vierde kwartaal van vorig jaar had 27 procent van de bedrijven meer personeel in dienst dan een kwartaal eerder. Bij 10 procent van de bedrijven slonk het personeelsbestand.

Winstgevendheid gestegen

De winstgevendheid is ook verbeterd: per saldo stegen de behaalde winsten met 17 procent. Bij 26 procent van de onderzochte bedrijven verbeterde de winstgevendheid in de laatste drie maanden van 2017, een record volgens het CBS.

Het ondernemersvertrouwen dient als stemmingsindicator voor ondernemers in Nederland. De index wordt opgesteld in de Conjunctuurenquête Nederland (COEN), een onderzoek van CBS, de Kamer van Koophandel, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW.

Ondernemersvertrouwen Nederland