Positieve trend Banenafspraak zet door

Het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking stijgt nog steeds. Dat blijkt uit de trendrapportage Banenafspraak over het eerste kwartaal van dit jaar die het UWV heeft gepubliceerd. Deze trendrapportage bevat de stand van zaken over het aantal gerealiseerde banen voor mensen met een arbeidsbeperking per 31 maart.

Positieve trend

Het aandeel uitzendbanen en detacheringen wordt wat kleiner, maar het aandeel dienstverbanden rechtstreeks bij werkgevers iets groter. Ook is de marktsector goed op weg om de eerstvolgende doelstelling te halen, namelijk 23.000 banen eind dit jaar. Om die banen daadwerkelijk te realiseren zullen in het komende half jaar nog flink wat inspanningen nodig zijn.

Voorwaarden

De voorwaarden voor werkgevers moeten op orde zijn om de doelstelling te kunnen halen, zoals werkgeversdienstverlening en transparantie in het aanbod van kandidaten. Uit de peiling van het UWV blijkt bijvoorbeeld opnieuw dat veel gemeenten achterblijven in het aanmaken van profielen van kandidaten.

De trendrapportage is een momentopname en geen officiële telling; die wordt eens per jaar bekendgemaakt. Kijk hier voor de officiële cijfers over 2016.

 

Bron: VNO-NCW/MKB-Nederland