Van Raalte volgt Van Schagen op als voorzitter technologiebranches

Per 1 juli is Willem van Raalte de nieuwe voorzitter van de federatie van technologiebranches FHI.
De oprichter en DGA van het laboratorium technologiebedrijf Da Vinci Laboratory Solutions neemt de hamer over van Eric van Schagen, president van familiebedrijf Simac.

Van Raalte werd dit voorjaar door de vijf branches van FHI verkozen om voor een periode van vier jaar de voorman te zijn van de organisatie. Net als eerder Van Schagen heeft ook Van Raalte jarenlang bestuurservaring opgedaan binnen één van de bij FHI aangesloten branches. Waar de vorige voorzitter voortkwam uit de branche Industriële Elektronica, was de nieuwe federatievoorzitter eerder bestuurslid en voorzitter van de FHI-branche Laboratorium Technologie.

In een bijzondere bijeenkomst met lidbedrijven uit de verschillende branches werd op 9 juni de succesvolle zesjarige periode van het voorzitterschap van Eric van Schagen gememoreerd.

FHI vierde als vereniging eerder dit jaar haar zestig jarig bestaan. In 1956 werd de organisatie opgericht als coöperatieve vereniging Het Instrument. Sinds 1991 is de vereniging een federatie van aanvankelijk vier branches en sinds de toetreding van de branche Gebouw Automatisering per 1 januari 2016, zijn vijf branches aangesloten. In totaal tellen de gezamenlijke branches circa 800 lidbedrijven, verdeeld over de branches Industriële Elektronica, Gebouw Automatisering, Industriële Automatisering, Laboratorium Technologie en Medische Technologie. De gezamenlijke omzet van deze bedrijven bedraagt op jaarbasis ongeveer acht miljard euro.

Als federatie van technologiebranches bundelt en organiseert  FHI activiteiten voor de aangesloten branches en hun lidbedrijven op drie terreinen: collectieve marketing, gezamenlijke belangenbehartiging en managementgeralateerde dienstverlening voor de aangesloten bedrijven.