Regeling Afgedankte Elektr(on)ische Apparatuur

Inmiddels is alweer meer dan tien jaar geleden vanuit FHI, federatie van technologiebranches het initiatief genomen tot de oprichting van de Stichting Recycling Technologische Apparatuur. De stichting is een collectief producentensysteem voor de leden van FHI en aanverwante bedrijven, dat namens producenten en importeurs van elektr(on)ische apparaten zo efficiënt en effectief mogelijk uitvoering geeft aan de wettelijke verplichtingen van de Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Een collectieve aanpak is met name voor de kleine en middelgrote bedrijven vrijwel onvermijdelijk.

De deelnemende bedrijven zijn voor het merendeel leden van de vijf FHI-branches Industriële Elektronica, Gebouw Automatisering, Industriële Automatisering, Laboratorium Technologie en Medische Technologie. De apparatuur die door RTA wordt ingezameld is divers, van meet- en controle- apparatuur tot laboratoriuminstrumenten en ziekenhuisapparatuur.

De Regeling gaat uit van een wettelijke producentenverantwoordelijkheid: producenten en importeurs van elektr(on)ische apparaten zijn verplicht om er voor te zorgen dat namens hen afgedankte apparatuur milieuvriendelijk wordt ingezameld en gerecycled.

Daarnaast dienen bedrijven zich ook te registeren en te rapporteren bij het door de overheid aangewezen Nationaal (W)EEE Register. Stichting RTA verzorgt als producentencollectief deze registratie en regelt ook de wettelijk verplichte rapportage van de hoeveelheden op de markt gebrachte elektr(on)ische apparaten aan Register.

Voor de daadwerkelijke inzameling en verwerking van de apparatuur heeft RTA een samenwerking met Coolrec, onderdeel van de Van Gansewinkel Groep. Met behulp van moderne, milieuvriendelijke verwerkingssystemen wordt de apparatuur gedemonteerd en worden de restmaterialen gescheiden tot ‘monostromen’. Daarna worden deze materialen geschikt gemaakt voor hergebruik als grondstof voor nieuwe producten.

De kosten voor het collectieve producentensysteem van RTA worden gedekt uit de jaarlijkse deelnamebijdrage en de verwijderingsbijdrage die u als deelnemer betaalt. Leden van FHI betalen geen jaarlijkse deelnamebijdrage. Het bestuur en management van RTA doen hun uiterste best om alle kosten, om te voldoen aan onze en uw wettelijke en maatschappelijke verplichtingen, zo beperkt mogelijk te houden.

Om na te gaan of uw organisatie ‘producent’ is in de zin van de Regeling en producten verkoopt die onder de Regeling vallen, dan kunt u terecht op onder meer de website van de Inspectie Leefomgeving en transport.

Wilt u gebruik maken van de diensten van Stichting RTA, ga dan naar:
https://www.stichtingrta.nl/deelnemer_worden/ en meldt u aan.

Wanneer u eerst meer informatie wenst te ontvangen stuur dan een e-mail naar info@stichtingRTA.nl.