Schaarste Control Engineers

“In de procesindustrie is er een groot tekort aan vakmensen op het gebied van process control.”

Het is de aanhef van een recent artikel in het blad NPT procestechnologie, het officieel orgaan van de Nederlandse procestechnologen. “Dat speelt al jaren”.

Aan het woord komt Alex van Delft, Competence Manager Process Control DSM Corporate en voorzitter van WIB, de vereniging van eindgebruikers van procesautomatisering. “Hoewel het tekort de hele procesindustrie raakt, zet niemand echt zijn schouders er onder, ook de overheid niet. Misschien  omdat het niet om duizenden gaat, maar om honderden, bij zowel de procesbedrijven als bij systeemleveranciers.”

In de publicatie spreken ook twee FHI-ers zich uit, Robert van de Sande, verantwoordelijk voor systeemintegratie chemiesector bij Croonwolter & Dros en Arnoud den Hoedt, general manager bij Agidens Process Automation en bestuurslid van de FHI-branche Industriele Automatisering. “Op de ruim honderd software engineers en programmeurs die wij in dienst hebben, zijn er twintig vacatures” meldt Van de Sande. “Er is een tekort aan process engineers die kunnen bepalen welke utomatisering nodig is, en een nog groter tekort aan E&I, electrical and instrumentation, engineers” constateert Den Hoedt.

Als eindgebruiker beaamt Van Delft de stelling van Den Hoedt. “De industrie heeft process control engineers nodig die een proces zodanig doorgronden dat ze weten welk besturingssysteem

er het beste bij past. We zoeken front end engineers die een proces begrijpen. Wat vraagt het proces? Wat betekent dat voor de bediening, besturing? Betreft het een veranderend of een stabiel proces? We hebben een soort architecten nodig. Die kun je niet inhuren. Daar spitst het tekort zich op toe. Het tekort aan procesoperators valt wel mee.

Oplossingsrichting?

Stages, gastcolleges, traineeships, Alex van Delft meent dat overheid, leveranciers en eindgebruikers  gezamenlijk in actie moeten komen. Daarbij verwacht de industrieman een concrete rol van de overheid, met geld dus. “We hebben eigenlijk een captain of industry a la Jeroen van der Veer nodig  die zich hier sterk voor maakt.”

Robert van de Sande verwacht een en ander van de onderwijsinstellingen. Die zouden het laatste jaar van hun opleiding kunnen richten op het omgaan met bepaalde systemen die in de markt zijn. “Slimme mensen genoeg, maar het duurt meestal enkele jaren voordat iemand vertrouwd is met een bepaald systeem.”

“FHI kan werken aan het imago van de procesindustrie en procesautomatisering”, meent Arnoud den Hoedt. “Jonge mensen denken al snel dat je een blauwe overall aan moet en een helm op, maar dat is helemaal niet zo.” Hij verwijst ook naar de programma’s voor jongeren tijdens de FHI-beurs World of Technology & Science, WoTS.

De zichtbaarheid is volgens Den Hoedt ook naar de aard van de technologie minder. “Bij robots zie je wat ze doen. Bij procesbedrijven speelt het zich allemaal af in leidingen en vaten. Maar dat maakt het werk zeker niet minder fascinerend.”

 

Dit artikel is een samenvatting van een publicatie van de hand van Erik te Roller, in het magazine  PT Procestechnologie, orgaan van de vereniging NPT editie 2 jaargang 2017, uitgegeven door Professional Media Group Nederland bv.