Tweede Kamer wil monitoring onafhankelijkheid VSL standaardenlab

Nu het VSL, het lab dat de nationale meetstandaarden beheert, tegen de wens van het bedrijfsleven geheel is geprivatiseerd, vraagt de Tweede Kamer aan het Ministerie van Economische Zaken om jaarlijks informatie te verstrekken over de wijze waarop de onafhankelijkheid van het instituut is en blijft geborgd.

Op 19 december 2017 werd een motie met deze strekking, ingediend door ChristenUnie Kamerlid Eppo Bruins, met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Staatssecretaris van Economische Zaken, Mona Keijzer, toonde zich namens de regering bereid de motie uit te voeren. In het voorjaar van 2018 zal de eerste rapportage aan de Tweede Kamer worden verstrekt.

De Tweede Kamer constateerde via de motie “dat onafhankelijkheid van het beheer van standaarden cruciaal is voor betrouwbare productie en eerlijke handel”.

FHI, de Federatie van Technologiebranches, waarbij honderden bedrijven zijn aangesloten die belang hebben bij onafhankelijke nationale standaarden, is ongelukkig met de plotselinge privatisering vanuit de TNO-organisatie, eerder in 2017 en is derhalve blij met de reactie vanuit de Kamer en de toezegging van het Ministerie. De brancheorganisatie pleit er voor te onderzoeken hoe de privatisering van VSL teruggedraaid kan worden.

Bron: FHI, 19 december 2017