Wake Up call politiek en tech-branches


FHI federatiecongres over de ethiek van digitalisering

Tot 20 miljoen euro kunnen de boetes oplopen voor een bedrijf dat zich na 25 mei 2018 niet houdt aan de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming. Tegelijk is overduidelijk dat verdergaande robotisering, digitalisering en blockchain technologie niet te stuiten zijn. Het kan en het moet, zeker ook in de gezondheidszorg. Maar houden we met elkaar alles beheersbaar binnen ethiekgrenzen?

Het FHI federatiecongres 2017 ging echt ergens over. Topdeskundige Claire de Schepper, Group Corporate Counsel bij Spectris plc London, maakte glashelder dat het menens is met de Europese wetgeving op gegevensbescherming. De vraag rijst of de Nederlandse overheid wel beseft wat dit kan gaan betekenen voor met name kleinere bedrijven. Op de vraag wie op zijn website al de verplichte ‘Privacy Policy Statement’ heeft staan, bleven de handen schrikbarend unaniem in ieders schoot liggen.

Robotgoeroe professor Stefano Stramigioli boeide de aanwezigen uit bedrijven, overheid en politiek met zijn doorkijkjes in wat er allemaal nu mogelijk is. De weerstand en angst van mensen is begrijpelijk, maar niet terecht. Maar tegelijk, zoals FHI voorzitter Willem van Raalte verwoordde, hebben we hebben technologiebedrijven een zware verantwoordelijkheid om, waar we kunnen, misbruik te voorkomen. Nee, robots creëren geen werkloosheid. Nee, de maatschappij gaat niet in één grote klap ondersteboven, toch is elke uitwas er één te veel.

Dat blockchaintechnologie vrijwel alle aspecten van bedrijfsvoering gaat veranderen staat voor Jo Bronckers vast. Als ‘chapter-chair Nederland’ van de International Blockchain Real Estate Association, pleitte Bronckers voor een voortrekkersrol voor Nederland. Niet heel de zaal was overigens meteen overtuigd. De branche blijft zelfkritisch.

Als paneldiscussielid brak VVD parlementariër Arno Rutte een lans voor snelle uitrol van meer technologie in de zorgsector. Wel heel gericht, ook volgens hem. De zorg moet en kan er juist menselijker door worden. En, patiënten blijken volgens Rutte graag hun medische gegevens af te staan voor onderzoeksdoeleinden. “Als je de patiënt er maar om vraagt”.

Raster-directeur Ethel van Groenesteijn was heel realistisch. Door gebrek aan goed opgeleide automatiseerders wordt het tempo van implementatie zodanig geremd dat we tijd hebben om de verschillende ethisch-maatschappelijke problemen aan te pakken.

Blijft zaak om dat dan ook werkelijk te doen, gezamenlijk in de brancheorganisatie en met een gezonde wisselwerking tussen de branche en politiek-bestuurlijk Den Haag.

De presentaties zijn hier te vinden:
Willem van Raalte + stellingen
Claire de Schepper – Dataprotection
Jo Bronckers-Blockchain

 

Een foto-impressie vindt u hieronder: