12 oktober: ALV Gebouw automatisering, VUMC en Sweco met visie op zorggebouwen en de branche is 10 jaar

 

De branche Gebouw Automatisering is op 12 oktober 2021 tien jaar jong. Dat feit alleen al is iets om te vieren. Dit in combinatie met de ALV die ook op die dag is gepland moet al voldoende reden zijn om als lid bij FHI in Leusden langs te komen. Dan is het geheel ook nog eens gekoppeld aan een eindgebruikers bijeenkomst met sprekers van VUMC en Sweco, Sterke sprekers met een heldere visie, die graag met u in discussie gaan. Dit alles afgesloten met een borrel.

 

De ALV zal  op 12 oktober om 13.30 plaatsvinden bij FHI in Leusden. Het volledige programma kunt u binnenkort op de site terugvinden en u zal nog een uitnodiging ontvangen voor de ALV. Tijdens de ALV zullen wij de visie voor de nabije toekomst delen die op basis van de enquête onder de leden, de ontwikkelingen in het algemeen en een consistente lijn met de vier andere branches is geformuleerd.  Voor alle leden is het de moeite waard, om de stappen met digitalisering, de conferentie, bijeenkomsten, DBCA en de opleidingen te horen. Naast dat men kan stemmen over de bestuursleden Rene Vrij van Forehand en Joost Toornend van Chess eWise.

 

De eindgebruikers bijeenkomst zal na de ALV plaatsvinden en begint om 15.00.

Henry Livestroo van VUMC bespreekt de gewenste flexibiliteit op de voortdurend veranderende vraag van de zorgprocessen terwijl aan de andere kant kostensturing en financiële voorspelbaarheid wordt gevraagd. Hoe kan digitalisering hierbij ondersteunen en wat vraagt dit aan gedrag in de keten? Hij geeft zijn visie over samenwerking in de keten. Thema’s die hierbij aan bod komen zijn onderhoudsgericht ontwerpen, BIM, samenwerkingsvormen en iteratief ontwikkelen.

 

Peter Matlung van Sweco gaat in op exploitatie gericht ontwerpen door Sweco. Het start met de visie van de opdrachtgever om dan ontwerpen te baseren op hun nut voor het gebruik en onderhoud van het gebouw. Samenwerking met marktpartijen en opdrachtgever is daarin essentieel. De wijze waarop wordt samengewerkt, welke tool(s) we hierbij gebruiken en wat dit dan kan betekenen in de gebruiksfase voor onze opdrachtgever zijn belangrijke succesfactoren waar een ieder haar bijdrage aan levert.

 

Meld u aan voor deze middag bij Max Meijer en geef daarbij aan bij welk onderdeel u aanwezig zal zijn