Cluster Smart Labs

logo_xs2hitek

Smartlabs – 31 maart 2017 – VU Amsterdam

De tweede bijeenkomst van het gebruikerscluster SmartLabs van de brancheorganisatie Gebouw Automatisering is een feit. Technisch Faclitair managers van allerlei verschillende laboratoria kwamen dit keer bijeen bij de Vrije Universiteit van Amsterdam. Thema van deze bijeenkomst was ‘het opstellen van requirements’. Een onderwerp dat voortkwam uit de eerste bijeenkomst in oktober vorig jaar.

Welke vragen moet je jezelf stellen bij opstellen van de requirements? Waar moet je rekening mee houden wat betreft safety regels? Zo heb je te maken met apparatuur, water af- en toevoer, lucht af- ent oever, zuurkasten etc. De belangrijkste vraag is het beantwoorden van de vraag: wat ga ik doen in het lab nu, over 5 jaar en over 10 jaar? Vanuit de deelnemers kwamen diverse aanbevelingen: houd rekening met flexibiliteit, investeer in de toekomst, vertaal gewenste functionaliteiten naar technische requirements, houd rekening in het budget met aanloop problemen en wees je er van bewust dat het een continue proces is.

Vanuit de VU werd het Bibro systeem gepresenteerd. Een systeem om vriezers, koelkasten, cilinderkasten en CO2-stoven via het internet te monitoren. Al in de jaren 1998-1999 ontwikkeld door en voor de VU. Het Bibro-IP kastje verstuurt de gemeten sensorwaarden naar de Bibro server, vanwaar ze worden gepresenteerd via een web-interface. Alle gemeten data wordt permanent opgeslagen in de database van de Bibro server.

Patrick Wolfs van Dell EMC vertelde bevlogen over IoT binnen laboratoria, in huiselijke kring en wat je er mee kunt. Hoe haal je nu de juiste data uit alle gegenereerde data? De presentatie van Peter Schumacher van Royal Haskoning DHV sloot hier naadloos op aan met als thema de complexe functionaliteit van IoT binnen gebouwen. En welke eisen mag je aan je partners stellen?

In het najaar zal de derde bijeenkomst gehouden worden bij Pivot Park in Oss.

De presentaties van deze tweede bijeenkomst vindt u hier:
Presentatie Ilko van Genderen – VU Amsterdam
Presentatie Patrick Wolfs – Dell EMC
Presentatie Peter Schumacher – Royal Haskoning DHV

 

SmartLabs – 20 oktober 2016 – MESA+ Lab Enschede

Met een hele mooie startbijeenkomst bij het MESA+ nanolab van de Universiteit Twente, is het eerste gebruikerscluster van de brancheorganisatie Gebouw Automatisering gestart. Technisch Faclitair managers van allerlei verschillende laboratoria blijken er behoefte aan te hebben elkaar te ontmoeten om kennis en ervaring uit te wisselen over hun vakgebied en de nieuwe ontwikkelingen daar in.

In de eerste meeting deed Ilko van Genderen van de VU Amsterdam een voorzet. Een van zijn vragen was wanneer en hoe Internet of Things ook in laboratoria toegepast gaan worden. Tweede onderwerp betrof de ontwikkeling van gestandaardiseerde vormen van commissioning , Cx, van gebouwautomatiseringstoepassingen, speciaal met het oog op contaminatieproblematiek. Specialist Paul Joosten van de firma Kuijpers was de inleider van dit onderwerp.

Daartussendoor gaf Mesa+ beheerder Eddy Ruiter een indrukwekkende presentatie over hoe hij met klein bedrijf samen een complete applicatieschil bouwde rond het Priva GBS systeem.
Uiteraard maakte een rondleiding in het lab van MESA+ deel uit van de bijeenkomst en ter plekke werd met de aanwezige labmensen geïnventariseerd welke onderwerpen in de toekomst op de agenda zouden kunnen komen. Alle aanwezige eindgebruikers van verschillende laboratoria toonden zich enthousiast om vervolgsessies te gaan organiseren.

De brancheorganisatie is voornemens om in de toekomst meer van dit soort gebruikersclusters te gaan faciliteren, bijvoorbeeld voor ziekenhuizen en voor onderwijsgebouwen.

Voor het downloaden van de presentaties klik hieronder op de gewenste presentatie.
Presentatie brancheorganisatie Gebouw Automatisering
Presentatie Eddy Ruiter – MESA+
Presentatie Ilko van Genderen – VU
Presentatie Paul Joosten – Kuijpers

Deelnemende bedrijven

mesa_logovulogo-pivot-park

ekl-logo    baseclearworksphere

 

vsl             tudlogo

 

 

     

 

 

 

Partners brancheorganisatie Gebouw Automatisering

sauter regelpartners royalhaskoning

 

persykuijpers