Rechten en plichten bij verkoop en levering in de technologiebranches


AanmeldenWorkshop Rechten en plichten bij verkoop en levering in de technologiebranches

Het is voor ondernemers binnen de technologiebranches belangrijk te weten hoe overeenkomsten (of contracten) hun business kunnen ondersteunen en aan welke wettelijke regels moet worden voldaan. In deze workshop wordt vanuit ondernemersperspectief antwoord gegeven op praktische vragen en onderwerpen waarmee een onderneming geconfronteerd kan worden bij het afsluiten, uitvoeren of beëindigen van overeenkomsten.

 

Tijdens deze workshop, onder leiding van advocaat Frank Meijers, sluiten de te behandelen onderwerpen zoveel mogelijk aan bij de FHI leveringsvoorwaarden.

 


Doelgroep
Bedoeld voor directeuren, medewerkers verkoop en inkoop, en iedereen die in de praktijk te maken heeft met het afsluiten van overeenkomsten en algemene voorwaarden.

Datum, plaats en locatie
Dinsdag 13 februari 2018 bij FHI in Leusden.

Aanmelden en kosten
Aanmelden kan via het registratiesysteem (achter het woord registratiesysteem een hyperlink naar n200 s.v.p). De kosten bedragen € 149,- exclusief btw per persoon voor leden van FHI of MinacNed; voor niet-leden € 299,- exclusief btw per persoon.

Programma
12.30 uur Ontvangst met lunch
13.00 uur Totstandkoming overeenkomsten
14.15 uur Pauze
14.30 uur Algemene voorwaarden deel I
15.45 uur Pauze
16.00 uur Algemene voorwaarden deel II
17.00 uur Vragen, afsluitende borrel

Onderwerpen

Totstandkoming, nakoming en beëindiging van de overeenkomst

 • soorten overeenkomst (koop, service, onderhoud, LOI, NDA)
 • (vrijblijvend) aanbod en aanvaarding
 • intrekken aanbod/wijzigen overeenkomst
 • vertegenwoordigingsbevoegdheid
 • verzuim, ingebrekestelling, herinneringen
 • aansprakelijkheid en schade

Gebruik van algemene voorwaarden

 • de ‘battle of forms’
 • hoe om te gaan met inkopers van grote partijen
 • contracteren van buitenlandse partijen

Inhoud van de algemene voorwaarden FHI

 • levertijden
 • aansprakelijkheid
 • betaling
 • opschorting
 • eigendomsvoorbehoud
 • ontbinding
 • garantie
 • zekerheidsrechten

Omdat de onderwerpen zoveel mogelijk aansluiten bij de FHI leveringsvoorwaarden kunt u het geleerde direct in de praktijk toepassen.

Frank Meijers, advocaat
Flexadvocaten
020-820 26 23
info@flexadvocaten.nl

Adviseur voor de ondernemer
Mr. ing. Frank H.G. Meijers MBA begon zijn loopbaan als ingenieur binnen de industriële automatisering en werkte voor vele grote ingenieursbureaus in de procesindustrie. Hierna werkte Frank als verkoper en later als directeur en mede-eigenaar bij een van de grootste leveranciers van industriële sensoren in Nederland. Frank startte verder als co-founder een onderneming, gericht op industriële draadloze datacommunicatie en telemetrie en was co-founder van een onderneming gespecialiseerd in betalingsverkeer. Tegenwoordig is Frank advocaat, verbonden aan Flexadvocaten en gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, contractenrecht, intellectueel eigendom en aanbestedingsrecht. Daarnaast is Frank gerechtelijk- en partijdeskundige op het gebied van procesautomatisering. Frank spreekt de taal van de ondernemer, maar ook van de techneut, de verkoper en de financiële manager.

 

NB. Deze workshop is in hoofdlijnen een herhaling van eerder onder deze titel georganiseerde en workshops.

Datum: dinsdag 13 februari 2018
Locatie: FHI, Leusden
Contactpersoon voor meer informatie of alvast aanmelden: Bente Meijer (
b.meijer@fhi.nl; (033) 465 75 07)