Aanbestedingsrecht basis


De basis van het aanbestedingsrecht

Organisaties worstelen vrijwel dagelijks met aanbestedingsprocedures. Het levert veel papierwerk op, criteria en eisen zijn vaag of naar een specifieke partij toegeschreven, de eisen zijn onredelijk of de procedure is onduidelijk. In één middag legt advocaat Bob van der Kamp u de basisbeginselen van het aanbestedingsrecht uit.

Doelgroep
Deze workshop is voor inschrijvers op aanbestedingen in de technologiebranches zoals directeuren en eindverantwoordelijken, medewerkers verkoop en inkoop en tendermanagers.

Datum, plaats en locatie:
10 december 2019 bij FHI, Leusderend 12, 3830 AK Leusden
Op 14 januari 2020 wordt een vervolgworkshop georganiseerd met de titel ‘Aanbesteden voor pro’s’.

Aanmelden en kosten
Aanmelden kan via www.fhi.nl De kosten bedragen €160,- exclusief btw per persoon voor leden van FHI of MinacNed. Voor niet-leden €320,- exclusief btw per persoon.

Programma

12.00 uur Ontvangst met lunch
12.30 uur Kader en doel van aanbestedingsprocedures

 • Wat is het, wie moet het doen, wat zijn de regels, informatiebronnen
 • Doel van aanbesteding, met name toegespitst op de belangrijkste beginselen: proportionaliteit, transparantie en gelijkheid, waaronder level playing field
 • Omgaan met onduidelijke aanbestedingen, hoe vergroot u uw kansen bij een Aanbesteding

14.00 uur Pauze
14.15 uur Fasen in aanbestedingsprocedures

 • Aankondiging, aanmelding, vragenrondes, selectie (uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, selectiecriteria), gunning, bekendmaking (motivatie).

15.15 uur Pauze
15.45 uur Rechtsbescherming en best practices

 • Het grote belang van tijdig vragen stellen, proactief zijn, choose your battle(s)
 • Mogelijkheden om bezwaar te maken
 • Praktijkgevallen en kansen en valkuilen bij aanbestedingsprocedures

16.45 uur Vragen, afsluitende borrel

De onderwerpen worden pragmatisch ingestoken en gezien door de bril van de inschrijver. Er is voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen en vooral uw verwachtingen door via het registratieformulier.

Spreker
Bob van der Kamp, advocaat bij Lexsigma
T: (020) 020-8940700 | W: www.lexsigma.nl| E: bob.vanderkamp@lexsigma.nl

Bob van der kamp is advocaat sinds 1998. Na zijn rechten- en economiestudie in Londen en Utrecht werkte hij jarenlang in de internationale advocatuur en management consultancy. Daarin ontwikkelde hij een focus op de zorg en perifere markten. Bob is gespecialiseerd in advideren en procerderen over de volgende onderwerpen:

 • Contractenrecht
 • Ondernemingsrecht (aandeelhoudersgeschillen, aandeelhouderscontracten, maatschaps- en
 • VOF-contracten, bestuurdersaansprakelijkheid, reorganisatie en herstructurering, management buy outs)
 • Aanbestedingsrecht (beoordelen, opstellen bestek, aanbestedingsprocedure, begeleiding voor inschrijving (bijv. vragen stellen), entameren en voeren van kort geding
 • Financiering en bekostiging van zorg (w.o. medische hulpmiddelen)
 • Governance vraagstukken (inrichting PPS (zorg) netwerken)