Aanbesteden… een onduidelijk bestek, wat nu?


AANBESTEDEN… een onduidelijk bestek, wat nu?

Workshop voor inschrijvers op aanbestedingen in de technologiebranches

Aanbestedingen zijn een alledaagse praktijk voor veel organisaties die met gemeenschapsgeld inkopen. Veel bedrijven worstelen in de praktijk met aanbestedingsprocedures. Het levert veel papierwerk op, criteria en eisen zijn vaag of op een specifieke partij geschreven, eisen zijn onredelijk, de procedure is onduidelijk en men heeft het gevoel machteloos te zijn tegenover de machtige aanbesteders.
In één middag legt advocaat Frank Meijers de basisbeginselen van het aanbestedingsrecht uit.

Doelgroep

Directeuren en eindverantwoordelijken, medewerkers verkoop en inkoop, tendermanagers en verder iedereen die in de praktijk met openbare aanbestedingen te maken heeft.

Datum, plaats en locatie

Dinsdag 23 januari 2018 bij FHI in Leusden.

Aanmelden en kosten

Aanmelden kan via het registratiesysteem. De kosten bedragen € 149,- exclusief btw per persoon voor leden van FHI of MinacNed; voor niet-leden € 299,- exclusief btw per persoon.

Programma

12.30 uur Ontvangst met lunch

13.00 uur Kader en doel van aanbestedingsprocedures

14.15 uur Pauze

14.30 uur Fasen in aanbestedingsprocedures

15.45 uur Pauze

16.00 uur Rechtsbescherming en best practices

17.00 uur Vragen, afsluitende borrel

 

ONDERWERPEN:

Kader en doel van aanbestedingsprocedures

  • Wat is het, wie moet het doen, wat zijn de regels, informatiebronnen
  • Doel van aanbesteding, met name toegespitst op de belangrijkste beginselen: proportionaliteit, transparantie en gelijkheid, waaronder level playing field
  • Omgaan met onduidelijke aanbestedingen, hoe vergroot u uw kansen bij een Aanbesteding

Fasen in aanbestedingsprocedures

  • Aankondiging, aanmelding, vragenrondes, selectie (uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, selectiecriteria), gunning, bekendmaking (motivatie)

Rechtsbescherming en best practices

  • Het grote belang van tijdig vragen stellen, proactief zijn, choose your battle(s)
  • Mogelijkheden om bezwaar te maken
  • Praktijkgevallen en kansen en valkuilen bij aanbestedingsprocedures

De onderwerpen worden pragmatisch ingestoken en gezien door de bril van de inschrijver. Na afloop is er voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen.

 

NB: deze workshop betreft een herhaling.

 

Datum: dinsdag 23 januari 2018
Locatie: FHI, Leusden
Contactpersoon: voor meer informatie Bente Meijer