Algemene leden vergadering Gebouw Automatisering


Op woensdag 12 oktober vindt tussen 15.00u en 16.30u de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering plaats. Na afloop van de vergadering is er een netwerkborrel.

U bent van harte uitgenodigd om deze alv bij te wonen. Via onderstaand formulier kan u zich aanmelden.