Algemene Leden Vergadering


hans_van_breukelenOp 9 juni 2016 vindt de jaarlijkse Algemene ledenvergadering van de branche GebouwAutomatisering plaats in Eindhoven. Dit is tegelijkertijd met de ledenvergaderingen van drie andere branches van FHI, Industriële Automatisering, Industriële Elektronica en Laboratorium Technologie.

De ledenvergaderingen zijn gecombineerd met een Managementsessie, waarbij Hans van Breukelen een bijdrage geeft over motivatie, leiderschap en voetbal. Een uitgelezen moment om onderlinge band tussen de lidbedrijven te verstevigen; hét moment om vakgenoten te ontmoeten.

Voor wie?

Deze bijeenkomst werd exclusief georganiseerd voor leden van FHI.

Agenda

13.00 – 13.30    Ontvangst Algemene Ledenvergadering

13.30 – 15.30    Algemene Leden Vergadering brancheorganisatie Gebouwautomatisering

  1. Opening:
   – Elevator pitches nieuwe leden;
  2. Mededelingen, ingekomen stukken;
  3. Notulen Algemene Ledenvergadering 17 juni 2015;
  4. Bestuurssamenstelling:
   Aftredend en herverkiesbare bestuursleden:
   – Piet van Veelen – Vedotec
   – Joep van der Velden – Kropman
   – Peter Dijkstra – Cisco
   – Antoine Brunink – Regel Partners
   – Jacob Jansen – HC RT
   – Jan Bakker – RoyalHaskoningDHV;
  5. Financiën: jaarrekening 2015, begroting 2017;
  6. Goedkeuring, decharge en bestuursbeleid over 2015/2016;
  7. Branchebeleid en activiteiten 2016 – 2017: clusterbeleid (gebruikersgroepen);
  8. Nationale Conferentie Gebouw Automatisering 2016;
  9. Samenwerkingspartners:
   – VGME
   – KNX
   – TVVL
   – Nevap
   – Bouwend NL
  10. Rondvraag/sluiting.

 

15.30 – 16.00    Ontvangst Managementsessie

16.00 – 17.15    Presentatie – Hans van Breukelen

                           Overdracht voorzitterschap Eric van Schagen aan Willem van Raalte

 17.15 – 18.30    Napraten en netwerken

 

Aanmelden?

Aanmelden kan via een email naar m.monrooij@fhi.nl

 

Locatie

Van der Valk Hotel Eindhovenvandervalk_eindhoven
Aalsterweg 322
5644 RL Eindhoven
Klik hier voor een routebeschrijving