AVG (verordening gegevensbescherming)


Komend voorjaar, op 25 mei 2018, wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde nieuwe privacywetgeving. De AVG vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Alle bedrijven en organisaties die werken met persoonsgegevens zullen zich moeten voorbereiden op deze AVG.

Voor bedrijven en organisaties betekent de komst van de AVG dat ze een professionaliseringsslag moeten doorvoeren in hun omgang met (digitale) informatie. Dat betekent zorgen voor veilige IT-systemen, voor kennis over de informatie die in de organisatie aanwezig is en bovenal het vergroten van het bewustzijn van medewerkers, over wat privacygevoelige informatie is en hoe daarmee om te gaan.

Julien Spronck van BDO maakt voor bedrijven uit de technologiebranches inzichtelijk welke impact de AVG heeft en hanteert daarbij als rode draad een pragmatische aanpak om de AVG te implementeren. Aan de hand van onderstaande aspecten wordt de complexiteit van de verordening afgepeld en vertaald in een praktische methodiek waar u mee aan de slag kan:

  • Voor wie is de AVG bedoeld, wat is de achtergrond?
  • Waar moet u aan voldoen, wat zijn de eisen?
  • Wat zijn de belangrijkste risico’s en valkuilen?
  • Aantoonbaarheid van privacy?
  • Wie zijn de belanghebbenden en wat zijn hun rechten?
  • Praktische tips en trucs.

FHI organiseert de komende periode meerdere workshops over dit onderwerp.

Klik hier voor het volledige programma van de workshop en het aanmeldformulier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bente Meijer.