Bijeenkomst digiGO “Digitaliseren doen we samen”


Samen digitaal optrekken, om je eigen bedrijf of organisatie én de gehele branche slimmer en sneller te maken. Dat is de kern van digiGO, de aanpak waarmee we de Gebouwde Omgeving versneld digitaliseren.

Wij als FHI zijn partner bij dit project en willen onze leden daarom graag meer vertellen over deze aanpak. Daarom organiseren we op dinsdag 30 januari een bijeenkomst in Ede “Digitaliseren doen we samen”.

Digitaliseren doen we samen

digiGO biedt geen blauwdruk aanpak. Het is een beweging van onderop. Overheid, opdrachtgevers en uitvoerende partijen in de ontwerp-, bouw- en technieksector trekken samen op. Zij dragen nieuwe en bestaande digitaliseringsinitiatieven en -projecten aan, die we onder de paraplu van digiGO benutten als zogenoemde digiDeals.

De ervaringen die in de praktijk worden opgedaan, zijn van nut voor anderen die met digitalisering in de slag willen én voor de drie programma’s in het kader van digiGO:

  1. Regie op de Roadmap Standaarden. Hier vind je een recente video met uitleg hierover.
  2. Het  DSGO (Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving)
  3. Aanjagen van digitalisering, met als speerpunt ‘DigiVaardig’.

Zo worden projecten, kennis en mensen gekoppeld.

Waarom is digiGO nodig?

Steeds meer bouw- en installatiebedrijven werken met data en digitale systemen. De samenhang daartussen ontbreekt nog vaak. De systemen ‘praten’ onvoldoende met elkaar. Dat is inefficiënt en staat innovatie in de weg terwijl de opgaven van de branche fors zijn.

Heb je vragen omtrent digitalisering in jouw project, wil je kennis en ervaringen delen, heb je een vraag over de laatste stand van zaken, wil je input leveren of wil je in gesprek? Kom dan naar deze bijeenkomst.

Programma:

13.30u – Ontvangst

14.00u – Presentatie digiGO (Nathaly Boelhouwer en Remco van der Linde)

15.00u – Presentatie ROVC ( Nico van Leeuwen)

15.45u – Start rondleiding ROVC

16.30u – Netwerkborrel

Aanmelden

ROVC in Ede

ROVC TechCenter Ede is een modern- smartbuilding- TechCenter waarin de focus van opleiden gericht is op klimaattechniek. Een volledig vanuit BIM ontworpen gebouw kent 7 verschillende klimaatconcepten in het pand. Deze zijn voor de cursisten zowel fysiek als virtueel bereikbaar. Dit maakt het lesgeven erg praktisch.

Het TechCenter Ede is een vakcentrum binnenklimaattechniek waarin diverse brancheverenigingen de praktijk rondom warmteopwekking- distributie en gebouwautomatisering hebben verenigd. Dit maakt het vakcentrum een praktijklocatie waar alle vormen van klimaattechniek door ROVC maar ook derden kan worden ingezet voor trainingen.

Binnen het vakcentrum is ook een formule ontwikkeld om zij-instromers snel inzetbaar te maken op de vakgebieden luchtbehandeling, luchtdistributies, gebouwautomatisering en elektrotechniek.

Ook de leden van de FHI gebouwautomatisering zullen hier een breed pakket aan opleidingen kunnen vinden en kunnen aansluiten op de zij-instroomprogramma’s die maandelijks starten.