Conferentie Bits, Bricks & Behaviour 9 november 2021


Voor bezoekers uit de gebouwde omgeving biedt Bits, Bricks & Behaviour een sterk programma voor zowel inspiratie als concrete kennisoverdracht. Er wordt over technologie, smart buildings, duurzame oplossingen en een verdere verbetering van de functionaliteit binnen gebouwen gesproken.

De organisatie van deze conferentie werkt intensief samen met het programma Brains 4 Buildings. Een project waar bedrijven, kennisinstellingen en universiteiten samenwerken om gebouwen duurzamer te maken. De combinatie van praktische deskundigheid met diverse wetenschappelijke projecten bieden kansen en concrete innovaties aan binnen uw project. Voor bezoekers wordt informatie geboden, om het nut van het gebouw te vergroten voor de gebruiker en voor de eigenaar het geheel efficiënter en duurzamer te maken.

Meld u hier kosteloos aan voor een bezoek aan Bits, Bricks & Behaviour 2021.