DBCA Kennisdag 2021


De DBCA (Dutch Building Commissioning Association) organiseert op woensdag 14 april 2021 de online DBCA Kennisdag. De stakeholders van de DBCA steunen de kennisdag en nodigen de eigen achterban uit om kennis te delen over proces en prestatieborging in gebouwen. Gebouweigenaren, vastgoedbeleggers/-investeerders, projectontwikkelaars, directies en facility managers worden uitgedaagd meer besef te creëren ten aanzien van de visie van de DBCA:

“Commissioning, de enabler om het gebouw optimaal te laten functioneren”

Doelstelling van de bijeenkomst is het borgen van de technische processen en de prestaties in gebouwen (commissioning) onder de aandacht te brengen van marktpartijen en materiebetrokkenen. Actuele triggers zijn trends en ontwikkelingen in de markt, maar ook de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen die op 1 januari 2021 in zal gaan. Ofschoon deze wet van toepassing is op woningbouw en kleinere utiliteitsgebouwen meent de DBCA dat dit ook van invloed zal zijn op grotere utiliteitsgebouwen.

De doelgroep van de DBCA Kennisdag bestaat uit alle belanghebbenden op het gebied van Design & Build, Maintain & Operate, Commissioning experts, studenten, projectleiders, projectmanagers, directeuren, adviseurs, etc.

Ook uw organisatie kan deelnemen aan de online DBCA Kennisdag.

Voor meer informatie over deelname of sponsoring kunt u contact opnemen met secretariaat van de DBCA via email of door te bellen: 033 465 75 07

De Dutch Building Commissioning Association (DBCxA) is sinds 2013 een erkende non-profit instantie. De DBCxA heeft de structuur van een platform en is een naar “buiten” gerichte organisatie die de acceptatie en toepassing van commissioning als efficiënte methode voor prestatieborging van gebouwen en woningen in Nederland bevordert. Dit betekent onder andere dat vraag en aanbod van commissioning diensten goed op elkaar afgestemd moeten worden.

FHI Gebouw Automatisering voert het secretariaat en is mede initiatiefnemer van de DBCA.