Deelnemersoverleg NCGA 2016


Bits, Bricks & Behaviour 3.1/3.2, de Nationale Conferentie Gebouw Automatisering 2016, krijgt steeds meer vorm en inhoud. Op dit moment hebben al 19 bedrijven zich gecommitteerd als partner aan de conferentie. Het conferentieprogramma is ook in volle ontwikkeling met als logisch gevolg dat het programma voor de eerste conferentiedag al bijna volledig gevuld is met prikkelende lezingen en discussies!

Na de feedback- en voorbereidingsbijeenkomst van 28 januari 2016 is het bureau aan de slag gegaan met het verwerken en doorvoeren van de feedback die is gegeven door de aanwezigen bij dit overleg. Met als resultaat de voortgang die er in deze fase al is gemaakt en daarnaast het toonaangevende programma dat er nu al staat.

Op 23 juni 2016 vindt het 2e deelnemersoverleg/voorbereidingsovereenkomst plaats in Leusden. Dit is hét moment om nog input te leveren voor de verdere invulling van de conferentie. Er zullen ook twee presentaties zijn van sprekers uit het conferentieprogramma, maar hier zal later nog bericht over volgen.