Eindgebruikersbijeenkomst cluster Zorg, de toepassing van BENG in de gezondheidszorg i.s.m. NVTG West


     

Eindgebruikersbijeenkomst Spaarneziekenuis cluster Zorg.

De brancheorganisatie gebouwautomatisering organiseert eindgebruikerbijeenkomsten met als doel het samenbrengen van leden en eindgebruikers en het creëren van toegevoegde waarde. De eindgebruikerbijeenkomsten bieden een kennisplatform voor leden en eindgebruikers, binnen het waardeketen van gebouw automatisering. Tevens is er gelegenheid om te netwerken.

De toepassing van BENG in zorggebouwen

De BENG-eisen, de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen, gaan een jaar eerder in dan gedacht. Eerst stond 1 januari 2021 te boek als de datum waarop BENG zou gaan gelden, maar minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deelde de Tweede Kamer mee, dat een vervroeging plaatsvindt. Daarom gelden vanaf 1 januari 2020 de wettelijke eisen van BENG voor alle bouwaanvragen voor nieuwe gebouwen. Samen met NVTG West organiseert de brancheorganisatie Gebouw Automatisering een eindgebruikersbijeenkomst met als onderwerp de toepassing van BENG in de gezondheidszorg.

Tijdens de presentatie van Wim Maasen van RHDHV zal ingegaan worden op de studie over de haalbaarheid van BENG in zorggebouwen die door Royal Haskoning DHV is uitgevoerd. De studie is gestart om de consequenties van de voorgenomen BENG-eisen beter in kaart te kunnen brengen.

Marnix Ottens van Plandatis houd een presentatie over de toepassing van de rekenmethode NTA8800. Plandatis bied oplossingen voor duurzaam beheer en onderhoud van vastgoed en installaties.
In Nederland werken we sinds 1995 met een energieprestatienorm: een rekenmethode waarmee het energiegebruik van gebouwen onder standaardomstandigheden kan worden berekend. Momenteel is dat NEN 7120. Vanaf 1 januari 2020 wordt in Nederland de energieprestatie van woningen en gebouwen bepaalt door een nieuwe rekenmethode: de NTA8800. NTA8800 is de afkorting van de Nederlands Technische Afspraak 8800. Het realiseren van (bijna) energie-neutrale gebouwen wordt vanaf 2020 verplicht. Daarom is er behoefte aan een nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen.

Datum: Woensdag 8 mei 2019

Programma:
15.30 uur – 16.00 uur ontvangst
16.00 uur – 16.30 uur presentatie Wim Maassen van RHDHV
16.30 uur – 17.00 uur presentatie Marnix Ottens van Plandatis
17.00 uur – 18.00 uur Borrel en netwerk gelegenheid

Kosten bijeenkomst:
Kosten deelname leden: Gratis
Kosten deelname eindgebruikers: Gratis
Kosten deelname niet leden: €. 50,00

Locatie: Spaarne Gasthuis Hoofddorp, Spaarnepoort 1, 2134 TM Hoofddorp

Voor meer informatie neemt u contact op met Martin Hof, Sr. projectmanager brancheorganisatie Gebouw Automatisering

Onderstaande bedrijven hebben zich inmiddels aangemeld:

Regelpartners
Honeywell
Kropman
Webeasy