Evaluatiebijeenkomst conferentie Bits, Bricks & Behaviour 2020


FHI Gebouw Automatisering organiseert de conferentie Bits, Bricks & Behaviour met als doel het aankaarten van ontwikkelingen binnen gebouw automatisering, het faciliteren van kruisbestuiving en interactie tussen eindgebruikers en leden. Het geven van visie over de richting en mogelijkheden van gebouwautomatisering in de (nabije) toekomst. Het is goed om jaarlijks stil te staan bij de conferentie en de kwaliteit te bespreken.

Het evalueren van de conferentie draagt bij aan:

  • De conferentie Bits, Bricks & Behaviour steeds beter aansluit bij de doelgroep
  • Dat het doel van de conferentie zo goed mogelijk word behaald binnen de daarvoor opgestelde kaders.
  • Waardevolle informatie wordt verzamelt voor het organiserende comité, de werkgroep marketing en het bestuur van de brancheorganisatie
  • Het verzamelen van leerpunten over de wijze waarop het de volgende keer beter kan en er bijgestuurd kan worden
  • Leden, eindgebruikers en potentiele exposanten enthousiast blijven en meerwaarde zien in deelname aan de conferentie
  • Alle belangrijke punten op een opbouwende manier besproken zijn
  • Dat de conferentie en het organiserende comité zich ontwikkelt a.d.h.v. het commentaar van anderen en dat anderen zich ontwikkelen door de feedback van het organiserende comité.
  • Het volgende organiserende comité een dergelijke activiteit kan organiseren, bouwend op de resultaten van eerdere evaluaties

Waarom evalueren

Een evaluatie is waardevol omdat het organiserende comité kan leren van de uitkomst. Het organiserende comité ontvangt waardevolle informatie waardoor in de toekomst de organisatie van de conferentie Bits, Bricks & Behaviour niet “bij nul” hoeft te beginnen en de conferentie Bits, Bricks & Behaviour steeds beter aansluit bij de doelgroep.

Door deel te nemen aan deze evaluatiebijeenkomst kunt u rechtstreeks invloed uitoefenen op de volgende conferentie Bits, Bricks & Behaviour.

Wilt u deelnemen aan de online evaluatiebijeenkomst conferentie Bits, Bricks & Behaviour stuur dan een email aan Martin Hof, Sr Project Manager Gebouw Automatisering. Leden van de brancheorganisatie Gebouw Automatisering ontvangen een outlook agenda-uitnodiging.