Kwaliteit volgens de ISO 9001 norm


Voorkom bedrijfsblindheid en vergroot uw klantenkring met ISO 9001

Het nut en de noodzaak van certificatie voor bedrijven binnen de technologiebranches

 

 

De kritieke succesfactor van uw organisatie is kwaliteit. Kwaliteit is een duurzame keuze. Kiezen voor kwaliteit is voorwaardelijk voor klantenbinding. Zonder een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem geldt bovendien voor veel organisaties dat zij hun groeipotentieel onbenut laten of zelfs hun bestaansrecht laten wankelen.

Het ontwikkelen van een kwaliteitsmanagementsysteem volgens de nieuwe ISO 9001: 2015 norm helpt bedrijfsblindheid te voorkomen, stimuleert een cultuur van kwaliteit en maakt het mogelijk toe te treden tot een bredere klantenkring.

FHI biedt in samenwerking met de Kwaliteitsadviseur een workshop aan die u helpt inzicht te krijgen in de eisen die aan een goed functionerend managementsysteem gesteld worden. Aan de hand van de in 2015 vernieuwde ISO 9001 norm wordt stilgestaan bij de vragen en thema’s die in uw organisatie aan bod zullen komen. Mocht u certificering overwegen en al uw vragen daarover beantwoord willen krijgen, volg dan deze workshop.

Certificering tegen de ISO 9001 norm geeft een zet in de goede richting om kwaliteit te borgen. Als het ontwikkelen van een (gecertificeerd) kwaliteitsmanagementsysteem binnen uw organisatie aan de orde is, dan loopt u tegen deze vijf thema’s aan:

Visie op kwaliteit

 • De visie op kwaliteit
 • Wat vinden onze klanten, onze eigen medewerkers, onze leveranciers en onze aandeelhouders van de kwaliteit en komen de verwachtingen overeen?
 • De visie op kwaliteit passen bij de marktstrategie

Beheersen van kwaliteit

 • Risico’s ten aanzien van kwaliteit beheersen in bedrijfsprocessen
 • Wat vraagt dat van onze mensen, van onze leveranciers en van onze productiemiddelen en precisie-instrumenten?

Meten van kwaliteit

 • Kwaliteit en de beleving daarvan op een bruikbare manier meten

Verbeteren van kwaliteit

 • Valkuilen en fouten die we blijven maken
 • Interne faalkosten
 • De kwaliteit van processen verbeteren en borgen

Transparant maken van kwaliteit

 • Het aantonen van de kwaliteit en vertrouwen krijgen van stakeholders
 • Het nut van certificering daarbij
 • Voorkomen van onnodige bureaucratie

Programma

12:00 Inloop en lunch
12:30 De vernieuwde ISO 9001 norm uitgelegd
Achtergrondinformatie over ISO
Het waarom van certificeren
De vernieuwde High Level Structure van managementsystemen
14:00 Pauze
14:15 Kwaliteitsmanagement: nut en noodzaak
Wat is het, wat doet het en wat is uw rol als (kwaliteits-)manager, coördinator of beheerder?
Aan de hand van 5 thema’s, inzicht in kwaliteitskosten en de ISO normen wordt schetsen we een beeld.
15:15 Pauze
15:45 Vragen voor uw organisatie
Uw rol als ontwikkelaar van het eventueel te certificeren kwaliteitsmanagementsysteem.
In gesprek komen met uw stakeholders
Risico’s en integratie met andere systemen zoals arbo- en of milieumanagement
Praktische voorbereiding aan de hand van enkele concrete vragen.
16:45 Borrel

 

Opbrengsten voor de deelnemer

 • Inzicht in de nieuwe ISO norm
 • Een aanpak in grote lijnen om het kwaliteitsmanagementsysteem te ontwikkelen
 • Na het volgen van de workshop kan de deelnemer concreet aan de slag.

Over de Kwaliteitsadviseur

Virginie Donker is de Kwaliteitsadviseur, interim professional, adviseur en trainer: zij helpt u  bij het ontwikkelen, inrichten, verbeteren en certificeren van uw kwaliteits-, arbo- en milieumanagementsysteem. Optimaliseren van bedrijfsprocessen en kosten terugdringen.

 • Klantgerichtheid en bewustwording stakeholdersbelangen
 • Loyaliteit en tevredenheid meten onder diverse belangen- en doelgroepen
 • Teamontwikkeling en professionalisering
 • ISO managementsysteem certificering en audits

 

de Kwaliteitsadviseur
drs Virginie Donker
Poortersdreef 10
3824 DN  Amersfoort
(06) 30 49 28 61