Ledenmiddag: ‘Anders aanbesteden’ en evaluatie conferentie


Op donderdagmiddag 8 december wordt er een ledenmiddag georganiseerd. Op de agenda staan:
– de evaluatie van de Nationale Conferentie Gebouw Automatisering 2016 Bits, Bricks & Behaviour;
– Best Value Procurement, hoe kunnen wij profiteren van deze methode van ‘anders aanbesteden’?

Programma
13.30 uur      Ontvangst
14.00 uur      Welkom

14.10 uur       Evaluatie Nationale Conferentie Gebouw Automatisering
Wat ging er wel en niet goed? Wat doen we met de uitkomsten?
Wat nemen we mee naar de conferentie 2017?
Wat kan er anders?
En welke ideeën zijn er voor de invulling van de volgende editie?

15.30 uur      pauze

15.45 uur      Nieuwe leden stellen zich voor
Axians, Philips Lighting, Western Airconditioning

16.00 uur      Clusterbeleid
Stand van zaken: Smart Labs en volgende gebruikersclusters

16.10 uur      ‘Anders Aanbesteden’, Best Value Procurement,
Hoe kunnen we als gebouwautomatiseerders daar op inspelen?
gastpresentatie door Wim de Vries, Best Value Experts

Eén van de actuele thema’s van de afgelopen conferentie was Best Value Procurement.
Winnende inschrijvers bij een aanbesteding werken na de gunning vaak net op of onder de minimumstandaarden en maken gebruik van eisen die niet volledig of onjuist bleken te zijn, om zo hun rendement te kunnen halen nadat ze een bodemprijs hebben afgegeven. De reactie van de opdrachtgever is om nog strenger te toetsen. Zo kan een neerwaartse spiraal worden ingezet. Het doorbreken van deze spiraal vraagt om een nieuwe manier van denken over de rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Prestatie-inkoop betekent een verschuiving van ‘controleren en beheersen’ naar ‘loslaten en vertrouwen’, van ‘sturen door de opdrachtgever’ naar ‘laten leiden door de opdrachtnemer’. De opdrachtnemer neemt het voortouw. Centraal staan de expertise van de opdrachtnemer en het transparant maken van de behaalde resultaten van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.
Wat heeft dat voor consequenties voor aanbestedingstrajecten en voor de opdrachtnemers? Hoe speel je als potentiële opdrachtnemer hier adequaat op in?

16.30 uur      discussie
17.00 uur      netwerkborrel

Aanmelden
Deelname aan dit programma is voor lidbedrijven kosteloos. U kunt zich aanmelden via een mail aan l.zijlstra@fhi.nl